Jujubee Jujubee ustalił datę premiery gry przygodowo-dokumentalnej „Kursk” na 11 października br. dla platform PC i Mac oraz na pierwszą połowę 2019 roku w przypadku platform PlayStation 4 i Xbox One, podała spółka. >>>>  Griffin Premium RE Griffin Premium RE przystępuje do realizacji oferty prywatnej, związanej z emisją do 350 mln akcji o wartości nominalnej 1,0 euro każda, w wyniku czego zamierza pozyskać conajmniej 450 mln euro, podała spółka. >>>>  Griffin Premium RE podpisał zobowiązanie (commitment letter) z
Globalworth Real Estate Investments Ltd., na podstawie którego
Globalworth zgodził się objąć nowe akcje za co najmniej 300 mln euro w
ramach planowanej oferty prywatnej, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje   Mennicy Polska Oferta Mennicy Polskiej nie została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Finansów Tajlandii na produkcję 1 mld monet o nominale 25 Stang, podała spółka. >>>>    Altus TFI Rada nadzorcza Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) powołała zarząd z Krzysztofem Mazurkiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka. „Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania następujących osób do pełnienia funkcji członków zarządu spółki na nową kadencję, która rozpocznie się od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.- Krzysztof Mazurek – prezes zarządu spółki,- Andrzej Zydorowicz – członek zarządu spółki- Andrzej Ladko – członek zarządu spółki- Ryszard Czerwonka – członek zarządu spółki” – czytamy w komunikacie.Pekabex Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę, której przedmiotem jest budowa hali magazynowej AB (etap I) wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami technicznymi w ramach inwestycji o nazwie „Panattoni Park Kielce” w Kielcach za ryczałtowo 12,15 mln euro bez VAT, podała spółka. >>>>   Huckleberry Games Data premiery gry The Minglers: Pets and Creatures studia Huckleberry Games w sklepie Google Play na platformę Android została ustalona na 12 czerwca, podała spółka. >>>>   Aquis Exchange Limited,  Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) sprzeda posiadany pakiet 20,3% Aquis Exchange Limited za łączną kwotę 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca br., podała spółka. >>>>   Mostostal Zabrze   Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze. >>>>   Mabion  Mabion podpisał umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 172,88 mln zł, a wartość dofinansowania 63,25 mln zł. >>>>  MedApp MedApp w ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadził od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne, poinformowała spółka. >>>>     MLP Group   Patrick Kurowski obejmie z początkiem lipca funkcję country managera MLP Group, odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację parków logistycznych w Niemczech i Austrii, podała spółka. >>>>