Inter Cars Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 10,3% r/r do 495,7 mln zł w lutym 2018 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 6% r/r do 374,8 mln zł w lutym. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 8% r/r do 272 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 15,1% r/r, osiągając przychody w wysokości 196,3 mln zł. ING BSK Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują 5 kwietnia o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 416,32 mln zł z zysku za 2017 r., tj. 3,2 zł brutto na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. „ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2017 rok w łącznej wysokości 416 320 tys. zł, tj.w kwocie 3,2 zł brutto na jedną akcję” – czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 25 kwietnia, a termin wypłaty na 10 maja 2018 roku, podano także. >>> Zobacz też rekomendacje     GPW  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie nie została wybrana przez Tel Aviv Stock Exchange (TASE) do kolejnego etapu rozmów dotyczących zakupu części udziałów w TASE, podała GPW. >>>>  PKO Bank Polski PKO Bank Polski odnotował 3 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-IV kw. 2017 r. wobec 2 874 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  Wartość portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego wyniosła 205,7 mld zł na koniec 2017 r. i wzrosła w ujęciu rocznym o 5 mld zł. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. >>>>  – PKO Bank Polski, po wdrożeniu w pełni regulacji MSSF 9, nadal ma zdolność regulacyjną do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. >>>>  Asseco Poland Asseco Poland szacuje wstępnie za 2017 r. skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na 466 mln zł, zaś skonsolidowany wynik operacyjny rok na 585 mln zł, podała spółka. >>>>   Zarząd Asseco Poland zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>    Murapol Murapol przydzielił obligacje na okaziciela serii HA o łącznej wartości nominalnej 2,33 mln zł, podała spółka. >>>>  Gino Rossi Gino Rossi przyznało Miss Class, spółce zależnej Monnari, prawo pierwokupu akcji Simple Creative Products (SCP) w terminie do 30 kwietnia 2018 r., które to prawo pierwokupu stanowi wyłączność przyznaną spółce, podało Gino Rossi.>>>>  Mostostal Warszawa – Mostostal Warszawa podpisał umowę z Zielona Góra Property na rozbudowę i przebudowę Centrum Handlowego Focus Mall Zielona Góra, podała spółka. Wartość umowy wynosi 199,9 mln zł netto. >>>>  Multimedia Polska Multimedia Polska odnotowała 1,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Laser-Med, One More Level Laser-Med (obecnie One More Level) przeprowadziła z sukcesem połączenie z One More Level – podmiotem działającym w branży gier komputerowych – i zmieniła nazwę, poinformowała spółka. Według niej zrealizowane połączenie będzie miało bardzo duży wpływ na dalszy rozwój One More Level i budowanie wzrostu wartości spółki w oparciu o nowy przedmiot działalności, jakim jest produkcja gier komputerowych. >>>>  Pharmena Pharmena zakończyła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1­MNA i kontynuuje rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Przemysł farmaceutyczny wykazał również zainteresowanie w dwóch nowych wskazaniach dla 1-MNA, dla których Pharmena posiada już ochronę patentową. Wartość rynkowa dla nowych wskazań szacowana jest na kilkadziesiąt mld USD, podała spółka. >>>>   Tower Investments Tower Investments podpisał list intencyjny dotyczący nabycia nieruchomości z Domem Handlowym „Ziemowit” w Opolu za 12,2 mln zł netto, podała spółka. >>>>  i2 Development – i2 Development wprowadził do oferty 89 lokali o łącznej powierzchni 5,6 tys. m2 w I etapie inwestycji Ogrody Grabiszyńskie we Wrocławiu, poinformowała spółka. >>>>