MOL Rada dyrektorów MOL rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2017 r. ok. 94 mld HUF, co da wypłatę w wysokości 127,5 HUF na akcję, podała spółka. Akcjonariusze o wypłacie i wysokości dywidendy zdecydują 12 kwietnia br., podano także. „Uwzględniając bardzo dobre wyniki za 2017 r., siłę bilansu, przyszłe inwestycje i potencjalne ryzyka rynkowe, rada dyrektorów, kontynuując trend stopniowego wzrostu podstawowej kwoty dywidendy, postanawia zaproponować zwiększyć kwotę dywidendy o 9% r/r tj. do 85 HUF na jedną akcję oraz dodatkowo udostępnić wolne przepływy pieniężne za rok 2017 akcjonariuszom w postaci specjalnej dywidendy w wysokości 42,5 HUF na akcję. Zgodnie z powyższym rada dyrektorów proponuje przeznaczenie na dywidendę 127,5 HUF na jedną akcję co odpowiada całkowitej wypłacie dywidendy w wysokości 94 278 069 345 HUF” – czytamy w komunikacie. Polskie LNG, Gaz-System Walne zgromadzenie spółki Polskie LNG powołało Pawła Jakubowskiego na prezesa, poinformował Gaz-System. „Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Polskie LNG powołało prezesa zarządu spółki. Od 13 marca 2018 r. funkcję tę będzie pełnił Paweł Jakubowski. Paweł Jakubowski dotychczas pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Polskiego LNG” – czytamy w komunikacie spółki. >>> Zobacz też rekomendacje      JSW Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, poinformowała spółka. >>>>   Cele Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na 2018 r. zakładają m.in. wyprodukowanie 15,4 mln ton węgla i 3,6 mln ton koksu, podała spółka. Udział węgla koksowego w produkcji ogółem ma wynieść 74%. >>>>  CCC Skonsolidowany zysk netto CCC spadł o 4% r/r i wyniósł 303 mln zł, w tym zysk przypisany akcjonariuszom mniejszościowym sięgnął 15 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>   GetBack GetBack rozpoczął negocjacje z potencjalnymi inwestorami z Izraela i USA na temat możliwości objęcia przez nich nowej emisji, poinformowała spółka. >>>>    Alior Bank Wiceprezes kierujący Alior Banku, Michał Jan Chyczewski, złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji, poinformował bank. Na tym stanowisku zastąpiła go wiceprezes Alior Banku Katarzyna Sułkowska, która upoważniła przewodniczącego rady nadzorczej do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa banku. >>>>  KGHM Polska Miedź Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. >>>>  Bloober Team Bloober Team NA, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. dotyczącą produkcji nowej, nieanonsowanej jeszcze gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez Lions Gate, poinformowała spółka. >>>>   i2 Development Zarząd i2 Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki, podała firma. Zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. >>>>  QubicGames QubicGames zawarł z Danilo Moreira Barbosą istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry „One Strike” na konsolę Nintendo Switch, poinformowała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Barbosa otrzyma od spółki wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. >>>>  NanoGroup NanoGroup zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe w Amsterdamie wstępne wyniki badania skuteczności produktu „Polepi”, czyli stworzonej przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstki w połączeniu z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów nowotworów epirubicyną, poinformowała spółka. Docelowo efektem prowadzonych nad nim badań ma być umowa partneringowa, której podpisanie spółka zakłada po zakończeniu badań przedklinicznych w fazie cGMP, planowanym na I półrocze 2019 r. >>>>    ZM Henryk Kania  Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H o wartości do 150 mln zł, poinformowała spółka. >>>>   Trakcją PRKiI PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją PRKiI umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z odbudową stacji Warszawa Główna w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Wartość umowy to 80,87 mln zł netto, poinformował prezes PLK Ireneusz Merchel. >>>>   Arctic Paper Arctic Paper podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego rozbudowy elektrowni wodnej w papierni w Munkedal (Szwecja) za ok. 29 mln zł, podała spółka. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważenia środowiskowego zakładu. >>>>  Grupa Recykl Grupa Recykl 20 marca uruchomi kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniesie 1,3 mln euro, dodano. >>>>