Famur Grupa Famur podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Murcki – Staszic, podała spółka. Wartość kontraktu to ok. 44,5 mln zł netto. >>>>  Famur sfinalizował umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla Shenhua Logistics Group Corporation Ltd. w Chinach, który zostanie
dostarczony z końcem 2019 r., podała spółka. Wartość umowy wynosi ponad
16,6 mln euro. >>>>  Murapol Murapol zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 5 tys. szt. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł (cała seria ma wartość 45 mln zł) na własne żądanie na podstawie warunków emisji obligacji (WEO), podała spółka. >>>>   Inter Cars Inter Cars ma zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zawiązanie wspólnego przedsięwzięcia z Liberty Motors, podała spółka. >>>>   Soho Development Soho Development zakończyło I etap procesu zmierzającego do sprzedaży udziałów spółek Cracovia Property oraz Mińska Development, polegający na zbieraniu ofert nabycia, podała spółka. Soho szacuje, że środki możliwe do uzyskania ze sprzedaży tych aktywów to ok. 27 mln zł. >>>>  PZ Cormay Podmiot zainteresowany nabyciem całego pakietu posiadanych przez Orphee – spółkę zależną PZ Cormay – udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese potwierdził intencję zawarcia transakcji, podał PZ Cormay. W związku z tym podpisano aneks do listu intencyjnego. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekMercor Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 28,1 mln zł w listopadzie 2018 r., co oznacza wzrost o 10% r/r, podała spółka. >>>>   OncoArendi Therapeutics Stanisław Pikul złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu OncoArendi Therapeutics, podała spółka. OncoArendi kontynuuje zmiany organizacyjne prowadzące do przemodelowania głównych funkcji w obszarze prac badawczych. >>>>   ML System ML System otrzymał patent na wynalazek pod nazwą „Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych III generacji”, który przybliża spółkę do uruchomienia produkcji szyb z powłoką z kropek kwantowych, podał ML System.>>>>    >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Synektik Łączna wartość kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (jako zawarte umowy) zawartych przez Synektik od 1 października do 14 grudnia 2018 r. wyniosła 49,1 mln zł, podał Synektik. >>>>  T-Bull T-Bull chce mocno rozpocząć przyszły rok z grą „Top Speed2″. Ponadto rozpoczął prace nad nowym tytułem z gatunku MMO strategy, poinformował ISBnews.tv członek zarządu Damian Fijałkowski. >>>>  Altus TFI  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przeniosło zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi do Rockbridge TFI, dzięki zmianie statutów tych funduszy, podała spółka. >>>>   Torpol  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg na modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok, w którym konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najkorzystniejszą ofertę, podał Torpol. >>>>  Getin Noble Bank  Moody’s obniżył długookresowy rating depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) Getin Noble Banku (GNB) z B1 do B2 oraz perspektywy tego ratingu z ‚pod obserwacją’ na negatywną, podał bank. >>>>  BGŻ BNP Paribas Zarząd BGŻ BNP Paribas zakończył negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w banku i zawarł porozumienie dotyczące zwolnień grupowych, które obejmą nie więcej niż 2 200 pracowników w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., podał bank. Wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów redukcji zatrudnienia szacowana jest na kwotę ok. 128,5 mln zł, a rezerwy na zamknięcia oddziałów na 28,5 mln zł. Rezerwa ta obciąży wynik banku w IV kw. 2018 r. >>>>   Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto, wypracowanego przez bank od 1 lipca do 30 września 2018 r., w kwocie 134 236 681,54 zł, podał bank. >>>>   Bank Millennium Bank Millennium wprowadza chatbota Milla, który ma realizować transakcje na życzenie klienta, poinformowała dyrektor departamentu bankowości elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska. >>>>  Apator    Rada nadzorcza Apatora postanowiła rozszerzyć zarząd do dwóch osób, powołując w jego skład Arkadiusza Chmielewskiego, jako członka zarządu – dyrektora ds. rozwoju biznesu, podała spółka. >>>>   Kruk  InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 246 mln euro (1,06 mld zł).>>>>