JHM Development  Akcjonariusze JHM Development podjęli uchwałę ws. dywidendy w kwocie 2,08 mln zł, co oznacz wypłate w wysokości 0,03 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. „Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 69 200 000. Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta ustaliło dzień dywidendy (D) na dzień 31 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2018 roku” – czytamy w komunikacie. KGHM Polska Miedź KGHM Polska Miedź przedłużyła kontrakt z Tele-Fonika Kable na dostawę walcówki miedzianej, poinformowała spółka. Jest to kontynuacja współpracy obu firm w tym zakresie, a obecny aneks do umowy, jest pierwszym zawartym na okres pięciu lat i obowiązuje do końca 2022 roku, dodano. „To ważny kontrakt, który zapewnia dostawę minimum 58 tys.ton walcówki rocznie na potrzeby Tele-Fonika Kable. Zawarcie kolejnej umowy świadczy o obopólnym zadowoleniu z dotychczasowych relacji biznesowych. Kontynuacja współpracy oznacza dla KGHM zapewnienie stabilnego źródła przychodów oraz uzyskanie wartości dodanej jaką jest sprzedaż miedzi w postaci produktu przetworzonego, czyli walcówki” – powiedział prezes Rafał Pawełczak, cytowany w komunikacie.  MLP Group MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka.  Atal Atal przekazał 830 lokali w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 66% r/r, poinformowała spółka. Najwięcej lokali spółka przekazała w Krakowie i Warszawie. „Zakładamy, że pod względem przekazań osiągniemy w 2018 roku co najmniej tak dobry wynik, jak w 2017 roku, kiedy oddaliśmy klientom 2 308 lokali. Ponadto sprzedaż mieszkań utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. Od stycznia do kwietnia br. podpisaliśmy o 5% więcej umów deweloperskich niż przed rokiem” – powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.  Pfleiderer Group Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 71,16 mln zł, czyli 1,2 zł na każdą akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. „Zarząd Pfleiderer Group informuje o podjęciu uchwały w sprawie wniosku zarządu do walnego zgromadzenia akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącego 415 542 tys. zł. Zarząd rekomenduje przeznaczenie 71 164 888,8 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie.  Polwax Polwax odnotował 1,37 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ATM ATM odnotował 3,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje      Polimex-Mostostal Polimex-Mostostal odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Aktualny portfel zamówień grupy Polimeksu -Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,67 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka. >>>>   Neuca Neuca odnotowała 32,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Synektik Synektik odnotował 7,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Synektik oczekuje, że przychody, jak i realizowane marże w kolejnych 6 miesiącach powinny być wyższe od wyników zanotowanych w I kw. 2018 r., poinformował prezes Cezary Kozanecki. >>>>  Arctic Paper Arctic Paper odnotował 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 26,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   FFiL Śnieżka Śnieżka odnotowało 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Sygnity Sygnity złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa – ministra finansów, poinformowała spółka. >>>>   Unibep Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego z terminalem kontenerowym przy ul. Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 25 mln zł netto. >>>>  Ailleron  Akcjonariusze Ailleronu zdecydują 6 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>>  Mercor Mercor pozyskał zamówienia o wartości około 33,3 mln zł w kwietniu br. w porównaniu z 23,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 41% r/r, poinformowała spółka. >>>>   Serinus Serinus odnotował 1 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Serinus skoncentruje się na działalności w Rumunii, która będzie napędzała wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, natomiast skala działalności prowadzonej w Tunezji jest uzależniona od osiągnięcia i utrzymania progów opłacalności, podała spółka. >>>>   Pharmena Pharmena osiągnęła w I kw. 2018 r. blisko 1 mln zł jednostkowego zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o ponad 33% do 3,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt m.in. dużo lepszych rezultatów wypracowanych w szczególności ze sprzedaży dermokosmetyków na rynkach zagranicznych. >>>>   Bloober Team Bloober Team odnotował 0,97 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Immofinanz AG Walne zgromadzenie Immofinanz AG zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję, podała spółka. >>>>   Midven Midven oczekuje, że w ciągu najbliższych 7 miesiącach mają szansę na debiut dwie gry na platformy Steam, Nintendo, xBox oraz platformy mobilne, poinformowała spółka. >>>>   PKN Orlen Decyzją rady nadzorczej Orlen Upstream, podmiotu z grupy PKN Orlen do poszukiwań i wydobycia ropy i gazu, stanowisko prezesa pełnić będzie tam nadal Janusz Radomski. Na członka zarządu spółki rada powołała Sylwię Kobyłkiewcz, b. dyrektor departamentu finansów grupy Energa. >>>>    Grupa Recykl Grupa Recykl osiągnęła w I kwartale br. 11,6 mln zł sprzedaży, przy 3,1 mln zł EBITDA i 1,1 mln zł zysku netto, poinformowała spółka. >>>>