PZU  PZU odnotowało 2 910 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PZU obserwuje spadki cen polis komunikacyjnych OC na rynku nawet o kilkanaście procent, ale spółka nie zamierza na razie wchodzić w walki cenowe w tym segmencie rynku. Celem jest utrzymanie rentowności tego portfela, poinformował członek zarządu i CFO Tomasz Kulik. >>>>  PZU ocenia, że jest na dobrej drodze do realizacji celu strategicznego – ROE na poziomie powyżej 22% w 2020 roku, choć cel ten jest bardzo ambitny, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>  PZU zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku w przedziale 66-100% wypracowanego zysku netto, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>  Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) liczy na utrzymanie lub lekką poprawę w 2018 roku poziomu przypisu składki brutto osiągniętej przez grupę w ub. roku, choć ocenia, że będzie to dość trudne, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>  MLP Group MLP Group odnotowało 47,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 66,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   MLP Group zamierza nabyć w tym roku grunty pod dwa nowe parki
logistyczne w Polsce, rozważa nabycie dwóch nowych projektów w Niemczech
i chce budować nowe obiekty magazynowe w posiadanym parku w Rumunii,
poinformował prezes Radosław T. Krochta. >>>>  Budimex  Oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi”, poinformował Budimex. Wartość kontraktu wynosi 456,75 mln zł netto. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Energa Energa odnotowała 230 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 6% r/r do 1 160 GWh w IV kw. 2017 r. W całym 2017 r. produkcji energii wzrosła o 8% r/r do 4 280 GWh, podała spółka. >>>>  Energa planuje przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w Dystrybucji i ponad 0,4 mld zł w Wytwarzaniu, podała spółka. >>>>  Energa zakłada, że w ciągu kilku dni rozstrzygnie postępowanie przetargowe w sprawie budowy Elektrowni Ostrołęka C, poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk. Grupa chce, by blok ten wziął udział w aukcji w ramach rynku mocy w grudniu br. >>>>  Capex we wszystkich segmentach Energi wyniesie ok. 1,8-2 mld zł w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jack Kościelniak. >>>>  Energa liczy, że uda się utrzymać tendencję wzrostową całorocznej EBITDA w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak. >>>>  Fortuna Entertainment Group Fortuna Entertainment Group odnotowała 15,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi wzrost o 86,4% r/r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>  Zarząd Fortuna Entertainment Group potwierdził, że przez kolejne trzy lata obowiązuje polityka zerowej dywidendy, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane finansowe za ub.r. Również za 2017 rok nie zostanie wypłacona żadna dywidenda, dodano. >>>>   Fortuna Entertainment Group przewiduje, że całkowita wartość przyjętych zakładów w 2018 r. może wzrosnąć do 3 mld euro, a EBITDA w 2018 roku może odnotować 25-35% wzrost, poinformowała spółka prezentując wstępne wyniki za 2017 r. >>>>    WDX WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji – spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. – ogłosiło zamiar nabycia 190 689 akcji spółki WDX w drodze przymusowego wykupu po cenie 14,88 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący. >>>>  Griffin Premium RE Podmioty kontrolowane przez Griffin Premium RE.. zawarły z KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Chmielna S.á r.l. umowę, zgodnie z którą nabyli 100% praw i obowiązków w Chmielna Inwestycje KREH2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, posiadającej tytuł prawny do budynku biurowego Warta Tower w Warszawie, podało Griffin Premium RE.. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia praw i obowiązków w spółce przejmowanej wynosi ok. 55 mln euro, ale będzie ono podlegać korekcie uwzględniającej wartość aktywów netto na dzień zawarcia umowy w oparciu o bilans na zamknięcie spółki przejmowanej. >>>>  Magellan Magellan odnotował 33,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 29,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  iFun4All iFun4All pracuje obecnie nad trzema projektami, w tym nad anonsowaną na początku roku grą „Far Peak”, traktującą o wspinaczce wysokogórskiej, poinformował ISBnews prezes Michał Mielcarek. Spółka podjęła również decyzję o implementacji gry „Serial Cleaner”, na nową platformę – urządzenia mobilne oparte na systemie iOS, tj. iPhone’y i iPad’y. >>>>  PKN Orlen Zarząd PKN Orlen zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,28 mld zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podała spółka. >>>>   Vistal Gdynia Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistal Gdynia w restrukturyzacji, zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) bezwarunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości obejmującej działki nr 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 605, 606, 612, 613 oraz 603 i 604, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim, poinformowała spółka. Cena sprzedaży zgodnie z umową przedwstępną wyniosła 39,5 mln zł netto. >>>>  Murapol Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż 96 lokali w pierwszej gliwickiej inwestycji – Murapol Osiedle Parkowe, poinformowała spółka. >>>>