Unibep Unibep odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Portfel zamówień Unibepu miał wartość 2,1 mld zł na koniec września br., poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>>  Marvipol Development Unique Tower, jednostka zależna Marvipol Development, zawarła z Unibepem umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych oraz umowę o zarządzanie dla inwestycji Unique Tower za łącznie 79,5 mln zł netto ryczałtowo, podał Marvipol. Dodatkowo, wynagrodzenie może zostać powiększone o kwotę do 5 mln zł netto. >>>>  Comp Comp odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Ipopema Securities Ipopema Securities odnotowała 2,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  LC Corp LC Corp odnotowało 2,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 57,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Wittchen Wittchen odnotował 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Milkiland Milkiland odnotował 13,37 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 4,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Elektrobudowa Elektrobudowa skorygowała prognozę zamówień na 2018 rok – do 601,3 mln zł wobec 835,4 mln zł wcześniej, podała spółka. >>>>  Enea Jednostki należące do Enea zakontraktowały nie mniej niż 3 473 MW obowiązku mocowego w aukcji rynku mocy na 2021 r. po cenie z przedziału 218,56 – 240,40 , podała spółka. >>>>   Nextbike NB Poznań, spółka zależna Nextbike, zawarła z Miastem Poznań – w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu – umowę, której przedmiotem jest „Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do 31 grudnia 2022 r. – II część zamówienia, podała spółka. >>>>   Projprzem Projprzem Makrum odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Mabion Mabion odnotował 11,1 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 13,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekPCC Exol   PCC Exol odnotował 6,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Best Best odnotował 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 15,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  AmRest AmRest odnotował 18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 20,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Elektrobudowa Elektrobudowa odnotowała 4,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 12,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   OEX OEX odnotowało 5,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Wasko Wasko odnotowało 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Pepees Pepees odnotował 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Simple Simple odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Bioton Bioton odnotował 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Seco/Warwick Seco/Warwick odnotowało 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  PGE Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), wynosi prawie 95%, poinformowało PGE. Wczoraj sukcesem zakończyło się pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 5 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch jednego z dwóch budowanych bloków energetycznych. >>>>  IMC IMC odnotowało 32,32 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 27,77 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Erbud Erbud podpisał umowę warunkową na roboty budowlane o wartości 28,5 mln zł netto, polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie – etap I, podała spółka. >>>>  Getin Noble Bank Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi (GNB) o jeden stopień z poziomu B do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu, podał EuroRating. >>>>  Ferro  Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej instancji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, podała spółka. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu. >>>>  JSW, PKP CargoFabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski z Poznania (FPS) zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym, podała JSW. >>>>   Tauron Tauron wygrał przetarg na dostawę energii dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z ofertą o wartości 192,4 mln zł brutto i dostarczy ponad 468 GWh energii elektrycznej, podała spółka >>>>  Pointpack.pl Pointpack.pl zadebiutuje na NewConnect w poniedziałek, 19 listopada 2018 r., podała Giełda. >>>>  Biomed Lublin Biomed Lublin podpisał umowę z ministrem inwestycji i rozwoju o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych”. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 24 960 995 zł netto, zaś dofinansowanie zostało udzielone w kwocie nieprzekraczającej 14 976 597 zł, co stanowi 60% kwoty kosztów kwalifikowalnych, podała spółka. >>>>