PZU Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>   Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 640 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 940 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po słabszym I kwartale w zakresie zwrotu z kapitałów podtrzymuje cel osiągnięcia ponad 20% ROE w 2018 roku i powyżej 22% w 2020 roku, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>   Grupa PZU analizuje możliwości akwizycyjne w takich obszarach, jak zdrowie i zarządzanie aktywami. PZU chce zachować bufor kapitałowy, który pozwoli na sfinansowania tych transakcji przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju organicznym oraz zachowaniu zdolności do wypłaty dywidendy wyższej r/r w kolejnym roku, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.  >>>>   PZU liczy, że analizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao z Alior Bankiem będą znane do końca II kw., poinformował prezes PZU Paweł Surówka. >>>>  Agora  Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. >>>>     Agora odnotowała 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć o 2-4% w porównaniu z 2017 r., podała spółka.>>>>   Agora może ogłosić strategię dla nowej kilkuletniej perspektywy czasowej w połowie czerwca, poinformowała członka zarządu Agnieszka Sadowska. >>>>  Helios z grupy Agora jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w segmencie restauracyjnym, poinformował prezes Bartosz Hojka. >>>>  JSW Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) identyfikuje ryzyko obniżenia produkcji węgla w roku bieżącym w maksymalnej wysokości 380 tys. ton wskutek wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka, podała JSW. >>>>   ZE PAK Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 15,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 55,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    >>> Zobacz też rekomendacje   PZ Cormay PZ Cormay odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Celon Pharma Celon Pharma odnotował 7,55 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   MCI Capital MCI Capital odnotowało 67,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw.
2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w
raporcie. >>>>  Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. >>>>    >>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek giełdowych CDRL CDRL odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   BOŚ Bank Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 16,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Unibep Unibep odnotował 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Unibep ma portfel zleceń o wartości 1,46 mld zł na rok 2018 oraz ok. 0,6 mld zł na kolejne lata, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>>   Elzab Elzab odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Dino Polska Dino Polska odnotowało 55,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 30,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Pfleiderer Group Pfleiderer Group odnotował 7,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosą w tym roku ok. 75 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger. >>>>  Unimot Unimot odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Skarbiec Holding Skarbiec Holding odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. styczeń-marzec 2018) wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Milkiland Milkiland NV odnotował 2,38 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,11 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Vistula Vistula odnotowała 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Gobarto Gobarto odnotowało 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   GetBack Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach pierwszy do trzeci kwartał roku obrachunkowego 2017 r., poinformowała spółka. Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł. >>>>  JHM Development JHM Development odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Aplisens Aplisens odnotował 3,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Biuro Inwestycji Kapitałowych Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Open Finance Open Finance odnotowało 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  T-Bull T-Bull odnotował 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Lokum Developer  Lokum Developer odnotował 3,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Fortuna Entertainment Group Fortuna Entertainment Group NV odnotowała 14,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,37 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Ergis   Akcjonariusze Ergisu zdecydują 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 7,63 mln zł tj. 0,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>>   Tarczyński Zarząd spółki Tarczyński podjął uchwałę dotyczącej skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego w roku 2017 w wysokości 23,59 mln zł poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>   PKN Orlen Zapisy na obligacji serii D PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 21 maja do 4 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 2 mld zł, podała spółka. >>>>   PKN Orlen i Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, będą prowadzić rozmowy w celu wypracowania ram potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), podał koncern. PKN Orlen ma też objąć 2,5 mln akcji BOŚ. >>>>  Ulma Construccion Polska   Ulma Construccion Polska odnotowało 9,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa PKP, PKP Cargo Skonsolidowany zysk netto Grupy PKP wyniósł ok. 653 mln zł w 2017 r., a zysk jednostkowy PKP S.A. – ponad 192 mln zł, poinformował członek zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski. >>>>   Vivid Games  Vivid Games odnotowało 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Impel Impel odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ABC Data Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 7,63 mln zł tj. 0,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. >>>>  MLP Group MLP Group rozpoczął budowę magazynów typu City Logistics o powierzchni modułów 1 600 i 3 200 m2 w Dąbrówce w okolicy Poznania, poinformowała spółka. W sumie dla najemców dostępne jest ponad 86 700 m2, z czego 10 000 m2 zostanie wybudowanych w tym roku w systemie spekulacyjnym. >>>>  BGŻ BNP Paribas Eksperci banku BGŻ BNP Paribas spotkają się z obiecującymi startupami w ramach tzw. Office Hours, które odbędą się 22-23 maja w Gdańsku, podczas konferencji technologicznej infoShare, poinformował bank. >>>>   Kopex Kopex złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Kopexu na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., poinformowała spółka. >>>>   i2 Development i2 Development podpisał przedwstępną umowę kupna działki w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu, poinformowała spółka. Całkowity koszt zakupu nieruchomości zgodnie z umową wyniesie 7,7 mln zł. i2 Development planuje na nieruchomości zrealizować projekt mieszkaniowo-usługowy z około 280 lokalami. >>>>  Erbud Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych, a obecnie wypracowywane marże ocenia jako satysfakcjonujące w świetle trudnej sytuacji na rynku budowlanym, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. >>>>  Creepy Jar Creepy Jar liczy na debiut na NewConnect do końca czerwca, poinformował członek zarządu Marek Soból. >>>>   Grupa OEX Akcjonariusze OEX zdecydowali o emisji do 1,1 mln akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Liczy na ok. 20 mln zł na rozwój. >>>>   BZ WBK  Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała na nową kadencję zarząd z dotychczasowym prezesem Michałem Gajewskim na czele, podał bank. >>>>