FO Dębica  Firma Oponiarska Dębica odnotowała 55,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Braster Braster odnotował 5,38 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  BOŚ Bank Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał bank. >>>>   Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19% r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27% r/r do 0,24 TWh. >>>>   Trudne warunki i niższa produkcja węgla w Zakładzie Górniczym Janina utrzymają się prawdopodobnie w całym 2018 r., poinformował wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski. >>>>  Tauron Polska Energia spodziewa się, że wynik EBITDA całej grupy ukształtuje się w tym roku na poziomie podobnym do 2017 r., poinformował wiceprezes Marek Wadowski. >>>>  Grupa OEX OEX odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  LW Bogdanka Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje          LPP LPP odnotowało 104,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 117,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   LPP planuje zwiększyć capex o 18% r/r do 520 mln zł, a powierzchnię sklepów – o 11% w tym rokuu, poinformowała spółka. >>>>  LPP podtrzymuje plan otwarcia salonów sprzedaży w trzech nowych krajach, jak i dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w całej grupie w tym roku, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>>  Radpol Radpol odnotował 0,91 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Unibep Unibep wnioskuje, aby część zysku netto za rok 2017 w kwocie 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, podała spółka. >>>>   Tarczyński Tarczyński zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu produkcji mięsnej w Sławie na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Sława”, podał Tarczyński. Wartość transakcji sprzedaży ustalona została na 28 mln zł. >>>>  Zarząd Tarczyński podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 23,59 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>  PCC Rokita PCC Rokita odnotował 63,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Inter Cars Inter Cars odnotował 43,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 53,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polenergia Polenergia odnotowała 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Enea   Zarząd Enei podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 1 813 324 tys. zł rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>   Mediatel, Hawe Telekom Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej, podał Mediatel. >>>>  ERG ERG odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ERG podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Na obecnym etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w tym nabycie od spółki pakietu akcji własnych spółki lub zakup pakietu akcji spółki od akcjonariuszy spółki. Prezes Robert Groborz zapowiedział, że przegląd powinien skończyć się w tym roku. >>>>  BGŻ BNP Paribas BGŻ BNP Paribas odnotował 85,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>    Główne cele strategii rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2018-2021 przyjętej przez zarząd i radę nadzorczą to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%, podał bank.>>>>  Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu banku nowej kadencji na 9 osób oraz powołała zarząd na nową 3-letnią kadencję w dotychczasowym składzie, z prezesem Przemysławem Gdańskim na czele, poinformował bank. >>>>  Ferro Ferro odnotowało 13,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Getin Noble Bank Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  Getin Noble Bank zmniejszył wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej, poinformował prezes Artur Klimczak. >>>>  Asseco Poland Asseco Data Systems (Asseco DS) podpisało z Uniwersytetem Wrocławskim list intencyjny w sprawie utworzenia Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, podała spółka. >>>>   TXM TXM odnotowało 13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  4Mobility 4Mobility zanotowało od 1 kwietnia do 13 maja dwukrotny wzrost liczby najmów samochodów w porównaniu z wynikiem z całego I kw. 2018 roku, poinformowała spółka. Tylko w uwzględnionym okresie liczba wypożyczeń wyniosła ponad 22,6 tys. w stosunku do 22,1 tys. notowanych w I kw. >>>>  Mirbud Mirbud podpisał umowę z MLP Pruszków II na budynki magazynowe, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 26,81 mln zł netto. >>>>  Inpro Akcjonariusze Inpro zdecydują o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. >>>>   Budimex   Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>    Statima Statima wypracowała 21,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,1 mln zł zysku netto w 2017 r., co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 274% i 273%, podała spółka. Spółka podtrzymuje plan wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). >>>>   Skarbiec Holding Potencjał dywidendowy Skarbiec Holding z wyniku finansowego na koniec I kwartału 2018 r. (po trzech kwartałach roku finansowego spółki) wynosi 29,1 mln zł, poinformowała prezes Ewa Radkowska-Świętoń. >>>>  Atal Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Klienci mogą odebrać 92 lokale. >>>>   PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przeznaczyć w tym roku ok. 1,5 mld zł na poszukiwanie i wydobycie krajowe – dwukrotnie więcej niż w 2017 roku – podał prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Krakowie. >>>>