Śnieżka Śnieżka przyjęła ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej całości akcji serii E (tj. 2,5 mln akcji) Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), uprzywilejowanych co do prawa głosu, o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, poinformowała spółka. „W związku z przyjęciem oferty została podpisana pomiędzy emitentem a RFFiL umowa objęcia akcji serii E. W wyniku objęcia akcji serii E oraz pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki, należące do emitenta akcje serii E odpowiadać będą 60,95% kapitału zakładowego spółki. Z objętych akcji serii E emitentowi przysługiwać będzie prawo do 53,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie. Sygnity Sygnity miało 9,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 96,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2017/2018 (zakończonym 31 grudnia 2017 r.), podała spółka, powołując się na zaktualizowane, wstępne dane. „Spółka przekazuje poniżej zaktualizowane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2017/2018:a) przychody netto ze sprzedaży: 96,6 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 97,6 mln zł);b) zysk z działalności operacyjnej: 7,3 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 4,1 mln zł);c) EBITDA: 9,4 mln zł (wg. pierwotnych szacunków było 6 mln zł)” – czytamy w komunikacie.Spółka jednocześnie poinformowała, że powyższa aktualizacja na dzień przekazania niniejszego raportu nie powoduje konieczności korekty prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy a na rok obrotowy 2017/2018. Fortuna Entertainment Group Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, podała spółka.    Grupa Azoty Grupa Azoty złożyła niewiążącą ofertę wstępną objęcia 100% udziałów w spółkach grupy Compo Expert, podały Azoty. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    LPP  LPP odnotowało wstępnie 302 mln zł skonsolidowanego zysku netto za IV kw. 2017 r., podała spółka. >>>>  Mostostalu Warszawa AMK Kraków, spółka zależna w 60% Mostostalu Warszawa, podpisała z Zakładem Górniczo-Hutniczym „Bolesław” w Bukownie umowę, której przedmiotem jest realizacja w systemie „pod klucz” inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji odzysku odpadów cynkonośnych” za 33 mln zł nettom podała spółka. >>>>   Rafako Rafako Engineering (RENG), spółka serwisowa z grupy Rafako, zwiększyła przychody do ok. 50 mln zł w 2017 r. (wobec 26,5 mln zł rok wcześniej), z czego blisko 2/3 obejmowała sprzedaż do klientów spoza własnej grupy, poinformował ISBnews nowo powołany prezes Rafał Damasiewicz. Według niego, w kolejnych latach spółka będzie chciała utrzymać skalę biznesu na poziomie nie mniejszym niż ubiegłoroczny, doskonalić usługi i poszerzać kompetencje. >>>>   Maspex  Maspex zrealizuje inwestycje o łącznej wartości 500 mln w 2018 roku, a część z nich zakończy już w I kw. br., podała spółka. >>>>  Dekpol Dekpol wprowadził do oferty 12 domów jednorodzinnych w ramach II etapu osiedla Nowe Rokitki Park w okolicach Tczewa, poinformowała spółka. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest na koniec 2018 r. >>>>  Dekpol zwiększył wartość planowanej emisji obligacji serii G z pierwotnych 50 mln zł do 85 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  Benefit Systems Zarząd Benefit Systems, działając w imieniu Fit Invest sp. z o.o. spółki w 100% zależnej rozpoczął wstępne negocjacje ze spółką Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (GVL), w imieniu której negocjacje rozpoczął Mikołaj Nawacki (MN) oraz spółką Fitness Investment sp. z o.o. w sprawie wstępnych warunków przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness S.A., polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems, podała spółka w opóźnionej informacji. Na zawarcie umowy zgodę musi wyrazić rada nadzorcza Benefit Systmes najpóźniej do 28 lutego 2018 r. >>>>   PZU  Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podpisał list intencyjny z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, w tym m.in. ścisłego partnerstwa w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką, podało PZU. >>>>  GLG Pharma GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma – podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). W wyniku przeprowadzonej analizy krajowych ośrodków onkologicznych pod kątem możliwości przeprowadzenia w nich badania klinicznego dla GLG-801 w projekcie TNBC, zawarto pierwszą umowę z Oddziałem Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podała spółka. Marvipol Development PDC Industrial Center 84, spółka celowa Marvipol Logistics (jednostki zależnej Marvipol Development) i PG Dutch Holding I, podpisała z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu magazynowego w województwie zachodniopomorskim, podał Marvipol Development.  GetBack   S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingu GetBack do „pozytywnej” ze „stabilnej”, podała agencja. Jednocześnie potwierdziła rating krótkoterminowy i długoterminowy na poziomie B. >>>>  KGHM Polska Miedź Przedstawiciele KGHM Polska Miedź oraz organizacje związkowe wynegocjowali „dobre porozumienie” dotyczące wzrostu poziomu wynagrodzeń na 2018 rok; od początku tego roku pensje będą wyższe o 6,1 proc. – poinformował w komunikacie przesłanym PAP prezes spółki Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>>  7Levels Gra „Castle of Heart”, za którą stoi krakowskie studio 7Levels, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch 23 marca. >>>>   Bowim   Jednostkowy wynik finansowy netto Bowimu za 2017 rok wyniósł wstępnie16,73 mln zł, co stanowi spadek o 1,81 mln zł r/r, poinformowała spółka. Jednostkowe przychody zwiększyły się o 324,92 mln zł, do 1 200,87 mln zł, a jednostkowy zysk operacyjny spadł o 2,94 mln zł do 36,01 mln zł, podano także. >>>>  BGŻ BNP Paribas Bartosz Urbaniak złożył rezygnację z funkcji członka zarządu BGŻ BNP Paribas ze skutkiem na 31 marca 2018 roku nie podając przyczyn rezygnacji, podał bank w komunikacie. >>>>   Z początkiem kwietnia br. w Warszawie rozpocznie działalność Agro Hub Grupy BNP Paribas – inicjatywa, której celem będzie stworzenie centrum kompetencji agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce, podał bank.>>>>  Impexmetal   Akcjonariusze Impexmetalu upoważnili zarząd spółki do skupu do 75 mln akcji własnych, stanowiących 37,5% kapitału, jednocześnie zwiększając kapitał rezerwowy na skup do 500 mln zł, wynika z uchwał walnego. >>>>   Master Pharm Master Pharm odnotował skonsolidowany szacunkowy wynik netto wysokości 8,9 mln zł w I-IV kw. 2017 roku wobec 7,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 20% w skali roku, podała spółka. >>>>  Tarczyński Akcjonariusze spółki Tarczyński – Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. W związku z tym każde OFE oświadczyło, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 12,60 zł za jedną akcję. >>>>