CD Projekt  Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W
ocenie spółki żądania są bezpodstawne. >>>>  Qumak Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy. Wspólnicy Euvic nie obejmą akcji serii N Qumaka, w związku z czym spółka odstąpi od realizacji emisji akcji serii M i N, podał Qumak. Jednocześnie Euvic podtrzymuje wolę współpracy.  >>>>  LPP – LPP miało wstępnie 2,05 mld zł skonsolidowanych przychodów i 125 mln zł zysku EBIT w III kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 13% r/r i 21% r/r, podała spółka. >>>>      Enea Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Enea w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” ze stabilną perspektywą, podała Enea. >>>>   Ferrum – Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Ursus Ursus odnotował 21,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ATM Grupa ATM Grupa odnotowała 21,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   PBG PBG odnotowało 22,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. >>>>   Silvair Silvair Inc. odnotował 1,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek  Awbud Awbud odnotował 3,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Portfel zamówień Grupy Awbud na 2018 r. i kolejny rok wynosi 326 mln zł, podała spółka. >>>>  Cube.ITG Cube.ITG w restrukturyzacji odnotował 4,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Murapol Murapol odnotował pro forma 14,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 31,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Airway Medix Airway Medix odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Bumech Bumech w restrukturyzacji odnotował 14,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Enter Air Enter Air odnotował 19,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Marvipol Development PDC Industrial Center 59, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics – jednostki zależnej Marvipol Development – oraz PG Dutch Holding I B.V., zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych LiveChat Software LiveChat Software miał 25 398 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 października 2018 r., co oznacza wzrost o 15,8% r/r, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 156 firm netto. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje