Novaturas   Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21 marca br., poinformowała spółka. „Debiut Novaturas na giełdach w Warszawie i w Wilnie to niezwykle ważne wydarzenie dla naszej spółki. Jesteśmy obecni na rynku już od ponad 18 lat – początki Novaturas sięgają 1999 r. W 2004 r. zdobyliśmy pozycję największego touroperatora w krajach bałtyckich, którą od tego czasu skutecznie umacniamy. Teraz, po 18 latach ciągłego wzrostu, wchodzimy na giełdy w Warszawie i w Wilnie, dzięki czemu Novaturas stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami” – powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie. Debiut Novaturas poprzedziła oferta publiczna akcji spółki o łącznej wartości ponad 22 mln euro (ok. 93 mln zł). Była to tym samym pierwsza znacząca oferta publiczna na Litwie od 2010 r., a zarazem pierwsze IPO przeprowadzane równolegle w Polsce, na Litwie i w Estonii, podano także. Aplisens  Aplisens odnotował 19,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Aplisens liczy na powrót koniunktury i poprawę inwestycji w 2018 r., co powinno przełożyć się na wzrost przychodów grupy w Polsce, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka liczy na realizację celów sprzedażowych ze strategii. >>>>  Kruk  Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>  Kruk jest zainteresowany wejściem na rynek serwisu inkaso we Włoszech, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Atal Atal odnotował 171,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 89,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Atal rekomenduje wypłatę 3,54 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka. >>>>   Atal prowadzi prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których
powstanie blisko 10 000 mieszkań lub lokali usługowych, poinformował
prezes Zbigniew Juroszek. >>>>  Torpol Torpol odnotował 25,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>   Bank Handlowy Bank Handlowy otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank. >>>>    >>>> Sprawdź też dywidendy   Elemental Holding Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna, podała spółka. >>>>    Pekabex Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała list intencyjny ze spółką Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego – budowy dwóch hal w ramach Panattoni Park Kielce w Kielcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poinformowała spółka. Wartość przedmiotu w/w inwestycji to 12,15 mln zł euro netto. >>>>    Ferro Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł. >>>>  BOŚ Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 46,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 60,15 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  CDRL CDRL odnotowało 13,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CEZ CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    CEZ prognozuje wypracowanie w tym roku 12-14 mld CZK skorygowanego zysku netto oraz wynik EBITDA na poziomie 51-53 mld CZK, poinformował wiceprezes i CFO Martin Novak. >>>>   S4E, ABC Data S4E – spółka zależna ABC Data – odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane. >>>>