CCC   CCC i jego spółka zależna CCC.eu podpisały umowę o kredyt w rachunku bieżącym z mBank, podało CCC. W ramach niniejszej umowy bank udzielił kredytobiorcom kredytu w rachunku bieżącym w łącznej wysokości nieprzekraczającej 150 mln zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności CCC i CCC.eu. >>>>  Orbis Orbis zawarł ze spółką deweloperską warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7, 7B, o łącznej powierzchni 7 919 m2, podała spółka. Strony uzgodniły cenę sprzedaży nieruchomości w wysokości 44,0 mln zł netto. >>>>  Getin Noble Bank Getin Noble Bank postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji banku, czyli zmniejszenia ogólnej liczby akcji banku z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, podał bank. >>>>  T-Bull T-Bull podjął decyzję o rozszerzeniu pierwotnie planowanych funkcjonalności oraz wdrożeniu dodatkowych rozwiązań w grze „Top Speed 2”, podała spółka. W związku z tym premiera gry zostaje przesunięta na I poł. 2019 roku. >>>>  T-Bull podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego przedmiotowe składniki aktywów
(przeszacowanie in minus) o ww. kwotę 1,04 mln zł, co przełoży się na
wyniki finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r., podała spółka.>>>>  Torpol  Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Torpol Norge podjęło uchwałę w przedmiocie otwarcia procesu likwidacji tej spółki i wyboru zarządu likwidacyjnego, podał Torpol. >>>>  PKN Orlen Zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen zatwierdziły aktualizację strategii grupy na lata 2019-2020, która zakłada m.in. 10,3 mld zł średniorocznego zysku EBITDA LIFO (przed odpisami) i średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 6,8 mld zł, podała spółka.>>>>  Aktualizacja strategii PKN Orlen na lata 2019-2022 zakłada systematyczną wypłatę dywidendy, uwzględniając sytuację finansową, podała spółka. >>>>  PKN Orlen chce zakończyć transakcję połączenia z Grupą Lotos w ciągu 14-15 miesięcy, poinformował prezes Daniel Obajtek. >>>>  PKN Orlen zakłada możliwość odwrócenia części odpisów aktualizujących wartość majątku Unipetrolu w sprawozdaniu grupy za IV kw. 2018 r., co może mieć istotny pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekSilvair Silvair podpisał umowy z międzynarodowym dostawcą całościowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Zumtobel Group AG, podała spółka. W ramach umów Silvair udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Silvair Lighting Firmware wraz z narzędziem Silvair MaTE oraz udostępni Commissioning Tool (element Platformy Silvair), cyfrowe narzędzie do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej, w modelu Lighting Control as a Service. >>>>  Mediacap Grupa Mediacap inwestuje w spółkę Gameset i wchodzi w segment marketingu gamingowego, podała spółka.>>>>  Asbis Asbis wypracował w listopadzie br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 201 mln USD wobec 190 mln USD w listopadzie 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 6%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>   Marvipolu Development Joki Sp. z o.o. – spółka zależna Marvipolu Development – zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego ok. 2,5 ha gruntu w Warszawie za 54,3 mln zł netto, podała grupa.>>>>  Nestmedic Nestmedic przeprowadził w Polsce 2 059 badań w 2018 roku, co oznacza prawie trzykrotny wzrost wobec 2017 roku, i w sumie 109 badań za granicą, podała spółka.>>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Robyg Grupa Robyg otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę dla I etapu inwestycji Robyg Jagodno we Wrocławiu, podała spółka. Budowa rozpocznie się w I kw. 2019 r., a przewidywane zakończenie prac przypada na III kw. 2020 r.>>>>