Tauron Tauron testuje drony do sprawdzania działania sieci energetycznych, podała spółka. Bezzałogowe systemy latające (BSL) wykorzystywane są do zadań inspekcyjnych oraz transmisji obrazu online. >>>>   MOL – MOL liczy na 600 mln USD wzrostu EBITDA dzięki programowi realizowanemu w segmencie downstream i w ciągu roku powinien podjąć decyzję o projekcie inwestycyjnym w petrochemii, który będzie realizować po 2022 r., poinformował wiceprezes Ferenc Horvath. >>>>   PGE PGE reaktywuje Autosana i będzie niczym DHL. Nowy właściciel zamierza postawić na produkcję specjalistycznych pojazdów dla energetyki. >>>  Altus TFI Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania dwoma funduszami inwestycyjnym. >>>>   Vivid Games Vivid Games odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     Polski Holding Nieruchomości Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Torpol Torpol odnotował 12,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Ciech Ciech odnotował 26,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PKP Cargo PKP Cargo ocenia, że prognoza osiągnięcia 904,8 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2018 r. jest niezagrożona, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Spółka szacuje też, że jednostkowe inwestycje PKP Cargo S.A. również będą zbliżone do zakładanych ok. 878 mln zł. >>>>     PKP Cargo odnotowało 104,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PKP Cargo widzi szanse, by jeszcze w tym roku móc zakomunikować przeprowadzenie akwizycji, poinformował prezes Czesław Warsewicz. >>>>  PKP Cargo analizuje różne możliwości zwiększania zasobów taborowych, w tym – poza zakupami – wynajem i dzierżawę, poinformowali członkowie zarządu. Spółka uzyskała też odpowiedzi producentów w ramach ogłoszonego na początku października rozpoznania rynku w związku z planowanym zakupem lokomotyw. >>>>  Sfinks Polska  Sfinks Polska odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekJ.W. Construction Holding J.W. Construction Holding odnotował 36,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa AB AB odnotowało 11,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2018/2019 (1 lipca – 30 września br.) wobec 12,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Tower Investments Tower Investments odnotowało 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r., podała spółka w raporcie. >>>>  Tower Investments odnotowało 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r., podała spółka w raporcie. >>>>    Tower Investments podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2018 w wysokości 19,43 mln zł, przekazanej do publicznej wiadomości 19 czerwca 2017 r., podała spółka. >>>>  PMPG Polskie Media PMPG Polskie Media rozpocznie w IV kw. br. działania związane z uruchomieniem działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych, przeznaczonych na jedną z popularnych platform do gier, zapowiedziała spółka. >>>>  PMPG Polskie Media odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w III kw. 2018 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 1 tys. zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>  Bank BGŻ BNP Paribas Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas 49 880 600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, za łączną cenę emisyjną wynoszącą 3 250 000 000 zł jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, podał bank. >>>>   Elektrotim Elektrotim odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Elemental Holding Elemental Holding odnotował 7,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  T-Bull T-Bull udostępnił grę „Racing Xtreme 2: Top Monster Truck & Offroad Fun” 21 listopada 2018 r., podała spółka. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych   Boryszew  Boryszew odnotował 43,12 mln zł zysku netto ogółem z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 70,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Boryszew zakłada, że zrealizuje 150 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. wobec pierwotnie zakładanych 300 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Aleksander Baryś. >>>>  Selvita Selvita zaprezentuje najnowsze wyniki projektu SEL120, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, podczas 60. American Society of Hematology Annual Meeting (ASH 2018), które odbędzie się w dniach 1-4 grudnia 2018 r. w San Diego, podała spółka. >>>>  Atlas Estates HPO AEP – spółka zależna Atlas Estates – zawarta przedwstępna umowa warunkowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 59 o obszarze 2740 m2 na rzecz GGH Atlas Tower, podało Atlas Estates. >>>>  Midven Grupa Midven liczy, że dzięki modelowi współfinansowania gier będzie wydawać około 5 produkcji rocznie, podała spółka. Grupa oprócz rozwijanego współfinansowania będzie odpowiedzialna za przygotowanie wybranych wersji gier na poszczególne platformy – zwłaszcza Nintendo Switch. >>>>