IMS IMS odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   JSW  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 347 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polenergia Polenergia Dystrybucja, spółka zależna Polenergii po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego, zdecydowała o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2019-2022. Nakłady na realizację tego planu to 50,7 mln zł, podała Polenergia >>>>  Enea Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Marvipol Development Marvipol odnotował 16,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Nowa Energia (generalny realizator) umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych i zarządzanie dla inwestycji Central Park Ursynów, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 50,3 mln zł netto. >>>>   LW Boganka  Lubelski Węgiel Boganka odnotowała 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekSelena FM Selena FM odnotowała 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Stalprofil Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  KCI KCI odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Mennica Polska, Enea   Mennica Polska podjęła decyzję – warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą – o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Monnari Trade, Gino Rossi Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka.>>>>   Vivid Games Przychody z aktualnego portfolio produktów Vivid Games ustabilizowały się znacząco wyższym organicznym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>  Vivid Games rozpocznie testy gier typu hyper casual na początku 2019 r., poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>