KGHM Polska Miedź  KGHM Polska Miedź przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe nie przekroczą wielkości przewidzianej w strategii dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne, poinformował prezes Rafał Pawełczak. >>>>   PKN Orlen Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol, podał Orlen. >>>>   Getback Fundusz pozbędzie się windykatora, jeśli pojawią się poważne oferty. Ewentualny inwestor musi jednak zobowiązać się do wyprowadzenia firmy na prostą. >>>>    PGE, Polenergia   Największa polska spółka energetyczna PGE ogłosiła we wtorek wezwanie na zakup 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier. Polenergia to spółka giełdowa działająca w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej, dystrybucji i obrotu energią. >>>>    >>> Zobacz też rekomendacje      Atal Atal odnotował 57,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   ZUE ZUE odnotowało 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Medicalgorithmics Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polski Holding Nieruchomości Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Comp Comp odnotował 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CCC  Grupa CCC nabyła 70% udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Vögele AG, podała spółka. Łączna wartość transakcji wynosi 10 mln franków szwajcarskich. >>>>   GPW Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. >>>>   PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) analizuje możliwość zmiany taryfy detalicznej w odpowiedzi na zmiany zachodzące na światowym rynku gazu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Woźniaka. >>>>  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się znacznego wzrostu krajowego wydobycia gazu od 2019 r., a w 2018 r. – wydobycia wyższego w ujęciu rocznym, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że decyzja Trybunału Arbitrażowego w jego sporze z Gazpromem zapadnie w I półroczu, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie poniosło znaczących nakładów w Iranie, a w kwestii dalszych działań dostosuje się do prawa, które będzie obowiązywać podmioty europejskie, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  Simple Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 1,058 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. >>>>   JW Construction JW Construction odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Auto Partner Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Auto Partner liczy że liczba warsztatów w sieci MaXserwis zwiększy się w tym roku do 170, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Dotychczasowy cel na ten rok wynosił 150 warsztatów. >>>>  Grupa Auto Partner zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej w Bierunu o ok. 11 m2 (z obecnych 30 tys. m2), poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. W efekcie łączna powierzchnia magazynowa grupy wzrośnie z ok. 75,5 tys. m2 do ok. 86,5 tys. m2. „Patrząc po dynamice w kwietniu i I kwartale i zakładając, że ją utrzymamy do końca roku, bez nowej powierzchni nie zabrakłoby nam miejsca by obsłużyć wszystkie zamówienia. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zachowanie tej dynamiki” – powiedział Janta podczas prezentacji wyników. Nowa część magazynowa będzie dostępna od lutego 2019 r., podano także. Auto Partner chce wprowadzić do oferty w najbliższym czasie części karoseryjne, takie jak lusterka i oświetlenie, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Spółka pracuje też nad wprowadzeniem własnej marki narzędziowej. „Chcemy dodać kilka nowych asortymentów, w modelu, w jakim sprzedajemy teraz szyby samochodowe czy opony, czyli nie kupując ich na własny magazyn. Rozmawiamy z producentem części karoseryjnych, takich jak oświetlenie i lusterka, by dodać je w podobnym modelu do naszej oferty. Jeśli jakiś asortyment się sprawdzi, być może wprowadzimy go w przyszłości na magazyn” – powiedział Janta podczas prezentacji wyników.  Auto Partner liczy, że nowo otwarta spółka w Czechach osiągnie w tym roku rentowność, poinformował dyrektor finansowy Michał Breguła. „Pierwszy kwartał był pierwszym pełnym kwartałem operacyjnym naszej spółki zależnej w Czechach, która zanotowała w tym czasie 466 tys. zł straty operacyjnej. Liczymy, że spółka osiągnie rentowność w tym roku”- powiedział Breguła podczas konferencji prasowej. W I kw. br. wpływ na skonsolidowany wynik spółki zależnej w Czechach wyniósł 377 tys. zł, podano także.Maxcom  Maxcom objął wszystkie 10 tys. udziałów w utworzonej spółce pod nazwą Maxcom International Co., Limited z siedzibą w Hongkongu, podała spółka. >>>>  ZM Henryk Kania  Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Kania) odnotowały 10,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Alumetal Alumetal odnotował 25,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć w czerwcu br. >>>>  Zakład na Węgrzech znajduje się w fazie optymalizacji i Alumetal liczy, że zakład będzie dodatnio kontrybuował do wyników grupy w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>>  Selvita Selvita odnotowała 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Selvita zakłada, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie będzie gotowe o maks. 6 miesięcy później wobec pierwotnego planu, tj. pod koniec 2019 roku. Spółka nie zakłada wzrostu nakładów na ten projekt, dlatego ogłosi w tym miesiącu kolejny konkurs ofert na generalnego wykonawcę, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. >>>>  Inpro Inpro odnotowało 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Krka Krka odnotowała 49,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 42,69 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  BSC Drukarni Opakowań Rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł, poinformowała spółka. Oczekiwane wydatki w I półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł. >>>>  Qumak Qumak otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w terminie dwóch tygodni, podał Qumak. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty. >>>>  Atlas Estates Atlas Estates odnotował 1,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Trakcja PRKiI Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  Atende Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu zysk netto za 2017 r., wynoszącego 7,57 mln zł oraz kwotę 425 tys. zł pochodzącą z kapitału zapasowego spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy, podała spółka. >>>>   Elektrotim   Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca. >>>>