Archicom  Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej w Gdyni – Oksywiu, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę 2,5 mln zł netto, podał Archicom. „Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 60 mieszkań. Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest m.in. przeniesienie na Archicom Polska ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy” – czytamy w komunikacie. Unibep  Unibep zawarł umowę na realizację obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Romanowicza w Krakowie za maksymalnie ok. 70 mln zł netto, podała spółka. „Przedmiotem umowy jest realizacja budynku hotelowego o wysokości 7 kondygnacji, w którym znajdzie się 290 jednostek mieszkalnych oraz 43 miejsca postojowe naziemne. Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2019 r.” – czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest SH GGH Management 8, podano również.  >>> Zobacz też rekomendacje      P.A. Nova  P.A. Nova odnotowała 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 26,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   PKN Orlen Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Krystiana Patera i postanowiła delegować Jadwigę Lesisz do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, podała spółka. >>>>  Enter Air   Enter Air, największa polska czarterowa linia lotnicza, planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji, podała spółka. Środki z tej emisji mają być przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 – 8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 r. >>>>  Action Action w restrukturyzacji miało 1 707,83 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>  Enea Enea odnotowała 1 070,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 784,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Enea planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 419,4 mln zł w 2018 r., podała spółka. >>>>  LW Bogdanka  Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 667,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 181,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  Kino Polska Kino Polska odnotowało 15,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Mabion Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z RZS potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 raportowane jako „wstępne” po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na „ostateczne”, podała spółka. Pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie. >>>>  Mabion pozyskał finansowanie w wysokości 174,8 mln zł w drodze sprzedaży przez akcjonariusza Twiti Investments Ltd. 1 920 772 akcji spółki w ramach oferty prywatnej i przekazania wpływów ze sprzedaży spółce w formie umowy pożyczki, podała spółka. >>>>  Maxcom Maxcom odnotował 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Best Best odnotował 54,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 38,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Bank Handlowy Bank Handlowy odnotował 535,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 601,58 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  Mercor Mercor liczy na dynamiczny rozwój sprzedaży m.in. dzięki przeprowadzonym wcześniej inwestycjom w moce produkcyjne i innowacyjne produkty, przede wszystkim płytę mcr Silboard, zestawy DFM Doors do produkcji drzwi i klapy oddymiające mcr Ultra Therm, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć. Według niego, efekty inwestycji w produkcję są już widoczne, a innowacyjne produkty mają dać lepsze marże. Płyty i zestawy drzwiowe wymagają jednak w okresie najbliższego roku kolejnych inwestycji w zwiększenie skali produkcji i sprzedaży. >>>>  Rawlplug Rawlplug odnotował 28,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 32,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  BSC Drukarnia Opakowań BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 25,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 26,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>