ZUE ZUE ocenia, że na polskim rynku robót w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej nastąpiło spodziewane ożywienie i że spółka będzie aktywna w tym segmencie, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>   Dzięki rozbudowie kompetencji w obszarze robót żelbetowych ZUE chce nie tylko wzmocnić potencjał wykonawczy na własnych budowach, ale też świadczyć usługi budowlane różnym podmiotom, nie tylko związanym z sektorem szynowym, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>   LW Bogdanka  Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 22,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Torpol Torpol odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje     Enea Enea odnotowała 240,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 295,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CD Projekt CD Projekt odnotował 22,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CD Projekt rozpoczął skup do 21,1 tys. akcji własnych, podała spółka. >>>>  Elektrotim Elektrotim odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Sare Sare odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ES-System ES-System odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Biomed-Lublin Biomed-Lublin odnotował 0,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Robyg Robyg Green Mokotów, spółka z grupy kapitałowej Robyg, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie na Mokotowie (działka w projekcie Green Mokotów) o łącznej powierzchni ok. 9 509 m2 za łączną kwotę netto 25 250 000 zł. >>>>   TIM TIM odnotował 2,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   PZ Cormay Zarząd PZ Cormay przedstawi akcjonariuszom wniosek w sprawie udzielenia zgody na emisję do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zajmie się emisją akcji, akcjonariusze mają też przegłosować wprowadzenie programu motywacyjnego w spółce. >>>>  GetBack GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji na rynku rumuńskim, denominowanych w lejach, podała spółka. >>>>  Marvipol Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol. >>>>  PlayWay Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 czerwca o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>   Wawel  Rada nadzorcza Wawelu rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 20 zł dywidendy na akcję. >>>>   Pragma Inkaso Pragma Inkaso odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  AmRest AmRest Opco SAS podpisał wstępną umowę z KFC France dotyczącą zakupu 15 restauracji KFC, prowadzonych przez KFC France SAS na rynku francuskim, podała spółka. Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence. >>>>  Celon Pharma Pozytywnie zakończono zdecentralizowaną procedurę rejestracyjną na rynku niemieckim dla leku Salmex pod nazwą handlową Salflutin, opracowanego przez Celon Pharma, podała spółka. >>>>  ZM Henryk Kania  Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Kania) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. >>>>  Vindexus Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>>  ING BSK   ING Bank Śląski proponuje klientom kredyty hipoteczne oparte czasowo o stałą stopę oprocentowania, podał bank. Minimalny okres kredytowania w oparciu o stałą stopę oprocentowania wynosi 60 miesięcy. >>>>