Mirbud JHM Development podpisał umowę ze spółką Mirbud na wykonanie robót, polegających na wybudowaniu przy ulicy Jugosłowiańskiej 44 w Łodzi zespołu budownictwa mieszkalnego i jednorodzinnego, podała spółka. Łączna wartość umowy to 31,1 mln zł netto.  Unimot Unimot zanotował 14,5 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. wobec 15,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. >>>>    Netia  Netia odnotowała 18,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Asseco BSAsseco Business Solutions odnotowało 14,23 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 10,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekDom Development Dom Development odnotował 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Dom Development zakłada przekazanie ok. 1 600 mieszkań w IV kw. i powyżej 3 600 mieszkań w całym 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanych powyżej 3 800, poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. >>>>  Work Service  Spełniony został jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems, zawartej pomiędzy Work Service a Remango Investments (SPV), spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, podał Work Service. >>>>   Orbis Orbis odnotował 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Orbis – po wynikach za trzy kwartały – podtrzymuje prognozę wypracowania 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r., poinformował członek zarządu Marcin Szewczykowski. >>>>   Rynek hotelarski jest coraz bardziej dojrzały i nie należy oczekiwać dalszych silnych wzrostów. Wyzwaniem dla branży w przyszłym roku będą rosnące koszty płac i energii, wyższe koszty budowy nowych obiektów oraz zwiększająca się konkurencja na niekórych rynkach, ocenił prezes Orbisu Gilles Clavie. Spółka rozważa wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych. >>>>  Mennica Polska Mennica Polska odnotowała 14,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Infoscan  Inwestorzy objęli 260 tys. akcji serii G Infoscanu oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 6 zł za akcję, podała spółka. >>>>  ZM Ropczyce  ZM Ropczyce odnotowały 10,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w IV kw., poinformował prezes Józef Siwiec. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Ovostar Union Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 202 mln sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (wobec 1 246 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 056 mln sztuk (+27% r/r). >>>>   Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt, którego celem jest wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy, podał Tauron. Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, które wykorzystuje Internet Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. >>>>   Cognor Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, zawarła z Bs-Tech Rolling Mill umową na dostawę i montaż urządzeń w celu modernizacji walcowni zakładu Cognor SA w Krakowie za 10,6 mln euro, podała spółka. >>>>  Atal Atal rozpoczął sprzedaż 352 mieszkań oraz 15 lokali usługowych w ramach poznańskiej inwestycji Atal Warta Towers, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania Atal Warta Towers to IV kwartał 2021 roku. >>>>   Budimex PKP podpisało umowę na przeprowadzenie gruntownej modernizacji dworca w Białymstoku, podała spółka. Wykonanie prac budowlanych powierzone zostało firmie Budimex. Prace zakończą się w I kwartale 2020 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 36 mln zł. >>>>