GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za kilka tygodni przedstawi aktualizację strategii do 2020 roku, poinformował prezes Marek Dietl. >>>>  Grupa Lotos Grupa Lotos odnotowała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 410,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Grupa Lotos przerobiła 39% ropy pochodzenia innego niż Ural w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>>  Zadłużenie netto Grupy Lotos zmniejszyło się o 2,2 mld zł r/r na koniec I kw. 2018 r., co skutkowało osiągnięciem wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka. >>>>  Grupa Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem, poinformowała spółka. Łącznie Grupa Lotos planuje uruchomić 8 tego typu stacji w latach 2018-2020. >>>>  Work Service Work Service odnotowało 96,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Work Service miał 623,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 24,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2018 r. (wobec odpowiednio 583,7 mln zł i 23,6 mln zł w I kw. 2017 r.), podała spółka, prezentując wstępne niezaudytowane dane, podała spółka. >>>>   PBG PBG odnotowało 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 838,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Grupa PBG weszła w bieżący rok z portfelem zamówień wynoszącym 3,25 mld zł, podała spółka. >>>>  Kruk Kruk odnotował 90,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 115,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. Spółka ma ok. 1 mld zł dostępnego finansowania bankowego, może też przeprowadzić emisję obligacji, ale nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować, poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa. >>>>    Kruk zakłada, że przekroczy kwotę 275 mln zł inwestycji w Polsce, założoną w budżecie na ten rok, i oczekuje spadku cen nabywanych wierzytelności w związku z tym, że jeden z konkurentów „jest już nieaktywny” na rynku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk będzie finansował inwestycje głównie z linii kredytowych w bankach. >>>>  Seco/Warwick Seco/Warwick odnotowało 41,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Orbis Orbis odnotował 4,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Wzrost przychodu na 1 dostępny pokój (RevPAR) o 5,8% r/r w hotelach Orbisu w I kw. 2018 r. „pozytywnie nastraja na dalszą część roku”, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. >>>>  Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych – takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje – w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo wzrostu kosztów Orbis liczy na wzrost wyników operacyjnych i marżowości, dodał. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje     Introl Introl odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Polnord Polnord odnotował 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Elemental Holding Rada nadzorcza Elemental Holding podjęła uchwałę o odwołaniu następujących członków zarządu: Marty Rutkowskiej i Almontasa Kybartasa, poinformowała spółka. Jednocześnie rada powołała Krzysztofa Spyrę na nowego członka zarządu spółki. Spyra pełnił dotychczas funkcję prokurenta spółki. Ponadto w związku ze złożeniem przez Agatę Jarską rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki rada podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu nowego członka w osobie Jarosława Michalika i powierzyła mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. >>>>   Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 752 tys. zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja. >>>>   Czerwona Torebka Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A. >>>>   Budimex Budimex odnotował 63,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 85,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,4 mld zł na koniec marca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. Wskazał, że spółka nie planuje jego dalszej rozbudowy ze względu na sytuację rynkową. >>>>   Budimex Nieruchomości sprzedał 270 mieszkań w I kw. 2018 r., a przekazał 688, poinformował prezes Dariusz Blocher. Według niego, w II połowie roku sprzedaż powinna przyspieszyć w związku z rozbudową oferty. >>>>  Asseco BS Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 14,72 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 13,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Mirbud Mirbud odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   Grupa Mirbud celuje w 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia w tym roku, podała spółka. >>>>   Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 przypada ok. 620 mln zł. Natomiast portfel PBDiM Kobylarni – infrastrukturalnej spółki z grupy Mirbudu – wynosi ok. 600 mln zł, w tym 420 mln przypada do realizacji w br., podano w raporcie rocznym. >>>>  Ferrum Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Mabion Mabion odnotował 57,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 55,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ATM Grupa ATM Grupa odnotowała 27,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Archicom Archicom Polska, jednostka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przyrzeczoną sprzedaży dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni – Oksywie, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę netto 2,5 mln zł, poinformowała spółka. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną pozwalającą na budowę ok. 60 mieszkań. >>>>  WDX WDX odnotował 6,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Quercus TFI Walne zgromadzenie Quercus TFI powołało Pawła Pasternoka na stanowisko członka zarządu oraz Pawła Sanowskiego na członka rady nadzorczej, podała spółka. >>>>  ERG ERG odnotowało 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Dom Development Akcjonariusze Dom Development zdecydują o przeznaczeniu 189,76 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 7,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca. >>>>  PGNiG, PKN Orlen Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Orlen Upstream – spółka zależna PKN Orlen – rozpoczęły wiercenie w poszukiwaniu gazu ziemnego na odwiercie Chwalęcin-1K w ramach wspólnego projektu Płotki w województwie wielkopolskim, podało PGNiG. Spółki przygotowują się także do zagospodarowania złoża Miłosław, gdzie rozpoczęcie wydobycia planowane jest na I poł. 2019 r. >>>>