Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista
alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 39 emitentów, a akcje
2 emitentów przestały być kwalifikowane do listy, podała
giełda.>>>>  Polwax Polwax odnotował 3,85 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>     Scope Fluidics Scope Fluidics chce do końca tego roku wyłonić kandydata do realizacji trzeciego projektu – najprawdopodobniej w obszarze antybiotykowrażliwości. Spółka posiada środki na rozwój projektu we wstępnym etapie. Dalszy rozwój domyślnie miałby być finansowany ze środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji projektu PCR|ONE, która ma szansę dojść do skutku przed założonym na I połowę 2020 roku terminem, poinformował ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki. >>>>  Action Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał Action w restrukturyzacji. >>>>  KCI KCI odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Cube.ITG Zarządca Data Techno Park w restrukturyzacji, jednostki zależnej Cube.ITG w restrukturyzacji, za zgodą sędziego-komisarza złożył podmiotowi trzeciemu oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, podało Cube.ITG. >>>>   Polnord Polnord odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2018 r. przy szacunkowych przychodach ze sprzedaży wynoszących 143,1 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>   >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek Qumak Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  JSW Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i JSW Innowacje planują współpracę z międzynarodowym koncernem Sasol w transferze nowoczesnych technologii, związanych z wykorzystaniem węgla oraz węglopochodnych, podała JSW. >>>>  Famur Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować – w przypadku wydania decyzji podatkowej – obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17,74 mln zł wraz z odsetkami, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 4,44 mln zł, podał Famur. Spółka nie zgadza się z wnioskami organu zawartymi w wyniku kontroli i podejmie środki odwoławcze. >>>>  Gino Rossi Postępowanie egzekucyjne, w ramach którego dokonano zajęcia komorniczego rachunku bankowego spółki Simple Creative Products na kwotę 6 mln zł, zostało umorzone, podało Gino Rossi. >>>>  i2 Development i2 Development dokonał emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Klabater – Klabater i studio Punch Punk Games podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: ‚This is Zodiak Speaking’ i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth – shooter. Premiera ‚This is Zodiak Speaking’ planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater. >>>>  LPP LPP otworzyło pierwszy we Frankfurcie i dwudziesty w Niemczech salon Reserved o powierzchni 2 644 m2, podała spółka. LPP planuje dalszy rozwój stacjonarnej sieci sprzedaży swojej flagowej marki i ze szczególną uwagą przygląda się kolejnym lokalizacjom w Europie Zachodniej. W II kw. br. większość z 921 mln przychodów Reserved pochodziła z zagranicy. >>>>  QubicGames Gra „One Strike” od QubicGames zadebiutuje 11 października na konsoli Nintendo Switch w Japonii, podała spółka. Cena gry została ustalona na 500 JPY. >>>>   PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza systematycznie zwiększać wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie i umacniać swoją pozycję na tamtejszym rynku. Jeszcze w tym miesiącu spółka planuje wykonanie kolejnego odwiertu na złożu Rehman, zaś na obszarze koncesji Kirthar zaplanowano prace sejsmiczne 2D i 3D w celu wytypowania kolejnych złóż do eksploatacji, poinformowała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje