Bowim Bowim odnotował 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  CI Games CI Games odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PBG PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  PlayWay PlayWay odnotował 14,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   >>> Zobacz też rekomendacje   Asseco Poland Asseco Poland odnotowało 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 60,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 6 580 mln zł, podała spółka. >>>>  Asseco Poland ocenia optymistycznie tegoroczne perspektywy po I kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. >>>>  Asseco Poland spodziewa się płatności od KT Corporation w kwocie 21,4 mln USD pod koniec czerwca, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. >>>>  Ciech Ciech podpisał umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplan Plant Protection Company (18 750 udziałów). Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Ciechu na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów grupy, poinformowała spółka. >>>>  Echo Investment Echo Investment odnotowało 50,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Echo Investment ocenia, że po osiągnięciu odpowiedniej skali platformy Resi4Rent – na poziomie 5-7 tys. jednostek na wynajem, rozważy opcje wyjścia z tej inwestycji. Jedną z nich jest upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. >>>>  Sfinks Polska Sfinks Polska odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Dekpol  Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 9,87 mln zł dywidendy, tj. o 1,18 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>  Trans Polonia Trans Polonia odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Apator  Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 39,7 mln zł dywidendy, tj. 1,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>   Unibep Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 69,4 mln zł netto. >>>>  Elemental Holding Elemental Holding odnotował 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Hawe Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca, podała giełda.  >>>>  GK Immobile GK Immobile odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  KCI KCI odnotowało 0,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Capital Park Capital Park odnotował 28,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ABC Data ABC Data odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss. >>>>  Rank Progress Rank Progress odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Torpol Torpol ocenia, że dzięki przyspieszeniu sprzedaży na rynku wykonawstwa kolejowego w Polsce przekroczy w tym roku 1 mld zł przychodów, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Zarząd uważa też, że marża brutto na sprzedaży będzie się poprawiać w kolejnych kwartałach dzięki zmianie struktury realizowanych kontraktów. >>>>  Arts Alliance, Midven Arts Alliance, w którym większościowym akcjonariuszem jest notowana na NewConnect spółka Midven, liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w II kw br., poinformowała spółka. Wszystkie prace i formalności zmierzające do upublicznienia spółki są na ukończeniu. >>>>  JSW Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 28 czerwca 2018 r. do godziny 17:00. >>>>   Sfinks Polska Sfinks Polska chce powiększyć liczbę lokali do ponad 400 – zgodnie z ogłoszoną w ub.r. strategią – również w wyniku przejęć, poinformował prezes Sylwester Cacek. >>>>  Moonlit Moonlit zdecydował, że przydzieli 400 tys. z 1 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) wybranej grupie inwestorów, podała spółka. >>>>   OT Logistics OT Logistics zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka. >>>>