Kruk Kruk odnotował 89,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 74,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Kruk kontynuuje rozpoczęty w lipcu przegląd opcji strategicznych i chce – zgodnie z zapowiedzią – zakomunikować jego rezultaty do końca roku. Spółka rozmawia obecnie zarówno z dużymi funduszami private equity, jak i innymi dużymi inwestorami, poinformowali przedstawiciele Kruka.>>>>  CCC CCC miało 46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br. (wobec 41,2 mln zł zysku rok wcześniej) – bez uwzględnienia MSSF16 zysk wyniósł 41,4 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.>>>>  ABC Data ABC Data odnotowała 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.>>>>  Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali miało wstępnie 484,93 mln zł przychodu i 11,61 mln zł zysku netto w III kwartale 2018 r., podała spółka.>>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekMabionMabion złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej drugie zgłoszenie patentowe w zakresie wykorzystania MabionCD20 do leczenia stwardnienia rozsianego stanowiące innowacyjne wskazanie dla cząsteczki, podała spółka. Przedmiotowy wniosek dotyczy zastosowania MabionCD20 na zasadzie monoterapii.>>>>  Boruta-Zachem Boruta-Zachem podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia Laboratorium Naturella, biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, podała spółka. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1 mln zł.>>>>  PGE W związku ze złożeniem przez Sławomira Zawadę rezygnacji z funkcji prezesa zarządu, rada nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) powierzyła czasowo wiceprezesowi ds. finansowych Radosławowi Rasale pełnienie obowiązków prezesa zarządu, podała spółka.>>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Fabryki Mebli ForteFabryki Mebli Forte miały ok. 256 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 14,4 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2018 r. wobec odpowiednio: 268 mln zł i 23 mln zł w III kw. 2017 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane.>>>>    MLP Group  MLP Group rozpoczęło realizację obiektu magazynowego w centrum logistycznym w Czeladzi, podała spółka. Zakończenie budowy inwestycji o powierzchni blisko 10 tys. m2 planowane jest w II kwartale 2019 r. >>>>  Central Europe Genomics Center (CEGC) szacuje, że rentowność netto projektu Genomiczna Mapa Polski może przekroczyć 30%, podało Inno-Gene. Oznacza to, że spółka stowarzyszona Inno-Gene może osiągnąć zysk netto z tego przedsięwzięcia na poziomie nawet 20 mln zł.Inno-Gene Central Europe Genomics Center (CEGC) szacuje, że rentowność netto projektu Genomiczna Mapa Polski może przekroczyć 30%, podało Inno-Gene. Oznacza to, że spółka stowarzyszona Inno-Gene może osiągnąć zysk netto z tego przedsięwzięcia na poziomie nawet 20 mln zł. >>>>  HubStyle HubStyle zapowiada rozwój sieci franczyzowej współpracującej z kanałem e-commerce, podała spółka. Spółka pilotażowo uruchomiła pierwszy sklep we Wrocławiu, a do końca przyszłego roku planuje uruchomić 20 placówek. Sieć stacjonarna stanowić będzie dodatkowy kanał dystrybucji.>>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Bank PekaoPekao Investment Banking i Lazard podpisują umowę o współpracy w celu lepszej obsługi klientów w Polsce. Umowa pozwoli Pekao IB poszerzyć swoją globalną sieć i doświadczenie branżowe poprzez ścisłą współpracę z Lazardem w zakresie wybranych dużych transakcji, podał Bank Pekao.>>>>