Asbisc Enterprises Plc Asbisc Enterprises Plc pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (IoT), wynika z komunikatu spółki. „Spółka zależna pod nazwą Prestigio Europe spol. s.r.o. (Praga, Czechy) zmieniła nazwę na Perenio IoT spol. s.r.o. Zmiana nazwy spółki zależnej jest związana z wprowadzeniem na rynek nowej marki własnej grupy pod nazwą Perenio, która będzie koncentrowała się na produktach i rozwiązaniach w obszarze Internetu Rzeczy (Internet of Things)” – czytamy w komunikacie. GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót na rynku NewConnect akcjami 5 spółek, podała giełda. Zarząd giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami spółki Hetan Technologies, HFT Group, Finhouse, LZMO w upadłości i Logzact w restrukturyzacji, podano w odrębnych uchwałach. Zawieszenia obowiązują od 4 kwietnia br. Zarząd GPW w związku przekazaniem przez spółkę Sadovaya Group do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2016, począwszy od środy, 4 kwietnia 2018 r. wznowi obrót akcjami tej spółki, poinformowała giełda. „Jednocześnie GPW zwraca uwagę na sytuację finansową spółki Sadovaya Group przedstawioną w opublikowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2016, jak również na fakt, że opublikowany raport nie zawiera opinii niezależnego biegłego rewidenta o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym” – czytamy w komunikacie.   >>> Zobacz też rekomendacje     LPP LPP odnotowało 1 580 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, oraz stratę z działalności operacyjnej (EBIT) wysokości115 mln zł (wobec 109 mln zł straty z działalności operacyjnej w 2017 r.), poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>    ZM Henryk Kania Zakłady Mięsne Henryk Kania podjęły uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. >>>>   PCC Rokita Zarząd PCC Rokita zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 8,31 zł na jedną akcję za 2017 r., podała spółka. >>>>   Dom Development Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić środę, 4 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii DOMDET1151222 spółki Dom Development o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała Giełda. >>>>  Dom Development sprzedał netto 848 lokali netto i przekazał 417 lokali w
I kw. 2018 r., podała spółka. „Development w I kwartale 2018 roku
osiągnęła następujące wyniki:- sprzedaż netto: 848 lokali netto, z czego: 566 w Warszawie, 205 w Trójmieście i 77 we Wrocławiu;- przekazania: 417 lokali” – czytamy w komunikacie.Na
wynik finansowy za I kwartał 2018 r. wpływają głównie przekazania na
warszawskich projektach: Wilno (126 lokali) i Saska (61), podano także. Inpro Inpro odnotowało 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 27,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Artifex Mundi Artifex Mundi miał 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r, przy przychodach na poziomie 20,52 mln zł, poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>   Scope Fluidics Scope Fluidics zakończył kolejny etap prac nad systemem BacterOMIC, polegający na stworzeniu prototypu analizatora i paneli testowych systemu. Spółka przeprowadziła jednocześnie ograniczoną liczbę testów antybiotykowrażliwości i złożyła wnioski patentowe na konstrukcję jednorazowych paneli testowych użytych w projekcie, podał Scope Fluidics. >>>>    GetBack GetBack podpisał z DNLD S.a.r.l. umowę pożyczki wysokości 50 mln zł z możliwością zwiększenia tej kwoty do 85 mln zł, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez spółkę przed końcem kwietnia br., podał GetBack. >>>>   Polimex-Mostostal  Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu podjęła uchwałę, zgodnie z którą powierzyła wiceprezesowi Przemysławowi Janiszewskiemu tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa, poinformowała spółka. >>>>