PKO Bank PolskiTesty warunków skrajnych przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wykazały, że PKO Bank Polski jest najodporniejszym bankiem w Europie, poinformował wiceprezes Piotr Mazur. >>>>   LPP Z końcem października LPP otworzyło pierwszy salon marki Reserved w Kazachstanie – w mieście Ałmaty, podała spółka. Debiut w Kazachstanie to kolejny etap realizacji strategii międzynarodowej ekspansji LPP. >>>>  Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali odnotowało 11,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku. >>>>  ZCh Police Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 19,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. przy przychodach w wysokości 552,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA za III kw. br. wyniosła 5,9 mln zł. >>>>   ZA Puławy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowała 35,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 838,6 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 12 mln zł, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.  >>>>  Cognor Holding Cognor Holding odnotował 32,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Grupa Lotos  Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, i KT – Kinetics Technology (KT) uzgodniły treść projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji projektu EFRA, ustalając, iż osiągnięcie gotowości do uruchamiania (RFSU) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) powinno nastąpić do 31 maja 2019 roku, podała Grupa Lotos. Przy założeniu, że termin ten zostanie dotrzymany, pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA, pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Lotos w IV kw. 2019 roku.  >>>>  Kernel Holding S&P Global Ratings potwierdził długoterminowy rating Kernel Holding na poziomie B z perspektyw stabilną, podała spółka.>>>>   Polnord  Rada nadzorcza Polnordu podjęła uchwałę o oddelegowaniu ze swojego składu Piotra Woźniaka do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki, odpowiedzialnego za sprawy finansowe spółki. Delegacja obejmuje okres od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały do dnia 30.11.2018 r., podała spółka.  AmRest AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS, podpisaną z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek Work Service Work Service zawarł z Remango Investments, spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% akcji Work Service w spółce Exact Systems, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcji to 139,76 mln zł. >>>>    Work Service zawarł z Exact Systems S.A. z siedzibą w Częstochowie umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Exact Systems GmbH z siedzibą w Görlitz, podała spółka. >>>>  LiveChat Software LiveChat Software miał 25 628 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 listopada 2018 r., co oznacza wzrost o 15,3% r/r, podała spółka. W październiku liczba klientów wzrosła o 230 firm netto. Bytom  Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w październiku br. wyniosła ok. 16,05 mln zł i była wyższa o ok. 7,3% w skali roku, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w okresie styczeń-październik 2018 roku wyniosła 156,6 mln zł i była wyższa o ok. 11,2% r/r, podano w komunikacie. Nextbike Polska Nextbike Polska zawarł z Gminą Wrocław umowę, której przedmiotem jest „Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu”, podała spółka. Wartość umowy to 20,5 mln zł brutto. „Umowa obejmuje dostarczenie, uruchomienie oraz kompleksową obsługę systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) składającego się docelowo z 220 stacji, 2200 rowerów czwartej generacji oraz 65 rowerów specjalnych (6 rowerów typu cargo, 35 rowerów dziecięcych, 6 rowerów typu tandem, 6 rowerów elektrycznych, 10 rowerów typu składak oraz 2 rowery typu handbike). System WRM funkcjonować będzie przez 12 miesięcy w roku przy czym w okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do 1 marca liczba udostępnionych rowerów standardowych będzie zmniejszona do 600 szt.” – czytamy w komunikacie.  Benefit Systems Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems nabyła 100% udziałów Masovian Sports Center oraz 100% udziałów NewCo3, podał Benefit. Łączna cena z tytułu nabycia wynosi 69 mln zł. „Zgodnie z umową sprzedaży, GVL oprócz ceny, będzie uprawniony do uzyskania w latach 2018-2021 od Fit Invest tzw. dodatkowych kwot, w łącznej wysokości nie wyższej niż 37 000 000 zł” – czytamy w komunikacie. Bank Millennium Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787 proc. akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings – spółki w 100 proc. zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł, podał Bank Millennium. Bank Millennium zamierza połączyć się Euro Bankiem pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie. >>>>   Bank Millennium planuje zamknięcie transakcji zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku w II kw. przyszłego roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał 2019 r., podał Bank Millennium. >>>>  Bank Millennium oczekuje, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł. Koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020, wynika z prezentacji Banku Millennium dla inwestorów. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Rawlplug Rawlplug podpisał list intencyjny z Shanghai Yafo Capital Asset Management Co. Ltd w sprawie utworzenia produkcyjno-handlowej spółki joint venture, podał Rawlplug. >>>>   Nestmedic Nestmedic zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z fińskim dystrybutorem Steripolar Oy. Umowa określa komercyjne warunki dystrybucji systemu telemedycznego Pregnabit w Finlandii i jest pierwszym krokiem w planowanej ekspansji międzynarodowej, w szczególności na rynkach skandynawskich, podała spółka.. Nestmedic realizuje równolegle działania prowadzące do rozszerzenia dystrybucji teleKTG Pregnabit na kolejne kraje. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje