Wittchen  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 18,4 mln zł w październiku 2018 r. i były niższe o
34% w skali roku, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży
detalicznej wyniosły 14 mln zł we wrześniu i były wyższe o 13% r/r, zaś
ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 4,2 mln zł i były niższe o 73%
r/r, podano w komunikacie. W okresie styczeń-październik przychody
ogółem wzrosły o 16% r/r do 181,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży
detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 19% r/r do 149,7 mln zł, zaś
ze sprzedaży B2B wzrosły o 1% r/r do 31 mln zł.  CCC Skonsolidowane
przychody ze sprzedaży CCC za październik 2018 wyniosły 532,8 mln zł i
były wyższe o 14% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń –
październik wyniosły 3 808,5 mln zł i były wyższe o 15% r/r. „Przychody
ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za październik 2018
wyniosły ponad 426,3 mln zł (w tym 3,2 mln zł – eobuwie i 49,6 mln zł
Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie
roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń – październik
wyniosły około 2 973,9 mln zł (w tym 22,9 mln zł – eobuwie i 197,6 mln
zł Karl Vögele AG) i były wyższe o 11% w stosunku do roku 2017” –
czytamy w komunikacie.Przychody w kanale internetowym za październik
2018 wyniosły 97,2 mln zł (w tym 3,1 mln zł Karl Vögele AG) i były
wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38%,
narastająco za okres styczeń – październik wyniosły 743,8 mln zł (w tym
9,2 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe o 56% w stosunku do roku 2017,
podano także.  PKO Bank Polski PKO Bank Polski
odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 902 mln zł
zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 225,6 mld zł netto na koniec III kw. 2018 r. i wzrósł o ponad 11 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,7 pkt proc. r/r do 4,9% w III kw. >>>>  KGHM Polska Miedź KGHM Polska Miedź zawarł z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation) umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2019-2023 o szacowanej wartości 6,03-14,46 mld zł, podała spółka. >>>>   FFiL Śnieżka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 24,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Qumak Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym są niezgodne z prawem, podała spółka. >>>>   TIM Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22 199 200 zł brutto, czyli 1 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1 109 960 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2018 r., zaś kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółek Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł sztuka, podała spółka. >>>>   Asbis Enterprises Plc Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na akcję, podała spółka. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Santander Bank Polska Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL. >>>>   Cognor Holding Cognor Holding spodziewa się, że EBITDA w IV kw. będzie niższe niż w III kw., ale wyższa r/r, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Przychody również powinny być wyższe w ujęciu rocznym. >>>>    Cognor Holding liczy na wprowadzenie rekompensat dla przemysłu energochłonnego, które pozwolą polskim producentom hutniczym konkurować z producentami z Niemiec, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje  Unimot Unimot Asia LLC, spółka zależna od Unimotu, oficjalnie uruchomiła działalność w Chinach, gdzie prowadzi sprzedaż oraz dystrybucję olejów i smarów samochodowych pod marką AVIA, podała spółka. >>>>