PGE  Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 300 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>   Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł, podała spółka. >>>>   Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje budowę trzech bloków energetycznych opalanych gazem o łącznej mocy 1500 MW, podała spółka. >>>>   Polska Grupa Górnicza (PGG) odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG. W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów. >>>>   Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka. >>>>   Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 56,79 TWh w 2017 r. (wobec 53,67 TWh w 2016 r.), w tym z węgla brunatnego 39,05 TWh, podała spółka. >>>>   Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że jej nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą o około 20% wyższe wobec zrealizowanych w 2017 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>  PGE EJ1 – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – kontynuuje prace lokalizacyjne i środowiskowe dotyczącej możliwej budowy elektrowni atomowej, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. >>>>     Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Grupa Lotos Grupa Lotos odnotowała 484,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 303,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     PKN Orlen PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji przyjętej w listopadzie 2017 r. rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Celem umów jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. >>>>   Analizy PKN Orlen dotyczące efektów planowanych regulacji dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej nie wykazują wpływu na finalną cenę dla klienta detalicznego, podała spółka. >>>>  Asseco BS Asseco BS odnotowało 50,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Baltona Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Dom Development Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę dywidendy za 2017 r. w wysokości 7,6 zł na jedną akcję – tj. łącznie 189 mln zł, podała spółka. >>>>   Dom Development spodziewa się wzrostu znaczenia sprzedaży w Trójmieście i Wrocławiu w wynikach grupy w najbliższych latach, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>  Dom Development zamierza koncentrować się na maksymalizacji marży i utrzymaniu skali działalności w 2018 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>   Dom Development ocenia, że przekaże ponad 3,8 tys. mieszkań w 2018 r., co przełoży się na lepsze wyniki finansowe w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>   Dom Development szacuje, że wprowadzi do realizacji maksymalnie 4,5 tys. lokali w br. wobec 3 743 w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>   Dom Development chciałby w 2018 r. wydać na nowe grunty pod inwestycje nie mniej niż w ub.r., kiedy to przeznaczył na ten cel 351 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski. >>>>  Wojas Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 13,4 mln zł w lutym br. i były wyższe o 0,5% r/r, poinformowała spółka. >>>>  Maxcom Maxcom nawiązał współpracę z Meizu Telecom Company Limited, jednym z największych chińskich producentów smartfonów i będzie jedynym na polskim rynku dystrybutorem produktów tej spółki. Maxcom chce sprzedać ponad 100 tys. smartfonów marki Meizu do końca br., poinformował prezes Maxcomu Arkadiusz Wilusz. >>>>    X-Trade Brokers X-Trade Brokers odnotował 92,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 77,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Redan Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 35 mln zł w lutym b.r., co oznacza spadek o 5% r/r. >>>>   Bloober Team Bloober Team podpisał umowę z Gun Media dotyczącą produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry o roboczym tytule H2O, która trafi do sprzedaży w 2019 r., poinformowała spółka. Zawarcie umowy z Gun Media będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2018 oraz kolejne lata. >>>>   PlayWay Creativeforge Games (CFG) z grupy PlayWay pozyskała 8 mln zł z prywatnej emisji akcji serii K na produkcję kolejnej gry, poinformowała spółka. >>>>    Everest Capital Zarząd BondSpot wyznaczył piątek, 9 marca, na dzień pierwszego notowania obligacji serii K spółki Everest Capital o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł, podała spółka. >>>>   Multimedia Polska   Zarząd Multimedia Polska planuje zorganizować refinansowanie zobowiązań spółki, w tym wcześniejszego wykupu obligacji serii MMP004100520, podała firma. >>>>    Newag Newag zawarł umowę z województwem świętokrzyskim na dostawę dwóch czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania EZT do poziomu P3, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 36,08 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. >>>>