Budimex  Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 50% udziału w konsorcjum) oraz spółki Strabag, warta 389,33 mln zł netto, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A1, podała spółka. >>>>   Budimex zawarł Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowę na realizację kontraktu „Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk” za 153,71 mln zł netto, podała spółka.>>>> Play Communications Jean-Marc Harion przejmie obowiązki prezesa zarządu P4 (Play) od Jørgena Bang Jensena 1 lipca br., poinformowała spółka. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje    Monnari Trade Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w maju 2018 roku przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 19 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w maju ub.r. o 2,06%, podała spółka. >>>>  Famur   Akcjonariusze Famuru zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę zysku netto za 2017 r., w wysokości 41,13 mln zł, oraz zysków z lat ubiegłych w wysokości 211,77 mln zł (tj. łącznie: 252,9 mln zł), co da wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie. Wniosek w sprawie wypłaty dywidendy w tej wysokości zgłosił większościowy akcjonariusz Famuru – TDJ. >>>>   Zamet TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej i proponuje zmiany statutów kontrolowanych przez siebie spółek giełdowych: Famuru, PGO i Zametu, podało TDJ. Giełdowe spółki zwołały walne zgromadzenia m.in. w sprawie zmian w statutach na 29 czerwca. >>>> GLG Pharma  Apollo Capital LLC, Quark Ventures LLC, Zofia Dzielnicka, Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski i Adrian Dzielnicki, będący akcjonariuszami spółki GLG Pharma, zawarli porozumienie, w związku z czym przekroczyli łącznie próg 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. >>>>  Hyperion Hyperion zaprzestał prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w związku z upadłością spółki, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). UKE podejmuje działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków dla konsumentów. >>>>    CDRL CDRL odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., a nie – jak podał wcześniej – 0,31 mln zł straty netto, poinformowała spółka w komunikacie korygującym wyniki za I kw. 2018 r.. >>>>   CDRL zanotowało w maju br. 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,2 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 4% r/r i wzrostowi o 29% r/r. >>>>  Fortuna Entertainment Group Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>  Altus TFI Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pod koniec maja br. rozpoczął negocjacje dotyczące połączenia ze spółką Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Altus TFI przejmie majątek spółki Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. „W ocenie zarządu Altus TFI, niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia ze spółką Esaliens TFI mogłoby naruszyć słuszny interes spółki przez negatywny wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, w tym na określenie warunków połączenia” – czytamy w komunikacie. Altus TFI wyjaśnia także, że zarząd podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z podpisaniem 8 czerwca 2018 r. ze spółką Esaliens TFI porozumienia w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia obydwu towarzystw. Artifex Mundi Walne zgromadzenie Artifex Mundi przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do1,397 mln akcji serii D, podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej. >>>>  PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nawiązał współpracę z MIT Enterprise Forum Poland, jednym z największych w Polsce programów akceleracyjnych dla startupów technologicznych. Dla PZU to szansa na dotarcie do innowacyjnych technologii, zaś dla startupów – możliwość wejścia na rynek, który w Polsce generuje 2% PKB, podała spółka. >>>>  The Dust The Dust podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju, podała spółka. The Dust wprowadzi do portfolio gry na komputery PC i konsole. >>>>   Energa   Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, na mocy których powództwa Energa-Obrót – spółki zależnej Energi – zostały oddalone, podała spółka. >>>>  4fun Media 4fun Media, po transformacji grupy, chce kontynuować wzrost wszystkich segmentów działalności (szczególnie digital out-of-home i e-commerce) oraz generować efekty synergii między nimi, poinformował ISBnews prezes Ross Newens. >>>>   Mostostal Warszawa   Konsorcjum Mostostalu Puławy (lider, 27,2% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Warszawa (72,8%) podpisało umowę z Urzędem Miasta Puławy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach za 86,93 mln zł brutto, podał Mostostal Warszawa. >>>>  Ferro Zgromadzenie wspólników Novaservis – czeskiej spółki zależnej Ferro – podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731 055,47 CZK, co stanowi 13 591 874,5 zł, podała spółka. >>>>  Baltona   Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 42,76 mln zł w maju 2018 r. i były wyższe o 29% r/r, podała spółka. >>>>  Protektor Protektor przyjął „Plan Optymalizacji Kosztowej Grupy Protektor” (POK), którego strategicznym celem jest wygenerowania oszczędności na poziomie 10 mln zł w skali pełnego roku obrotowego, podała spółka. Zarząd szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 r. >>>>  Unified Factory Unified Factory ma list intencyjny z BlueSoft w sprawie rozpoczęcia rozmów i przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości podjęcia współpracy w zakresie pozyskiwania klientów i przygotowywania wspólnych ofert przetargowych, podała spółka. >>>>   Erbud Konsorcjum w składzie Erbud Industry (lider), Erbud i Fabryka Kotłów Sefako zawarło umowę z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy (ZA Puławy) na budowę w formule „pod klucz” instalacji odazotowania SCR wraz z kompleksową modernizacją kotła OP-215 nr K2 w Elektrociepłowni Puławy, podał Erbud. Wartość kontraktu to 83,5 mln zł netto. >>>>  Bank Handlowy   Akcjonariusze Banku Handlowego podjęli postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję, podał bank. >>>>  Comarch, Apator Sąd Rejonowy w Krakowie zatwierdził ugodę zawartą przez konsorcjum Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem z Tauronem Dystrybucją – spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Apator. >>>>  Solar Company Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,5 mln zł w maju br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maju 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 12,1 mln zł. >>>>  Inter Cars Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 16,2% r/r do 678 mln zł w maju 2018 r., podała spółka. >>>>  Stelmet – Stelmet odnotował wstępnie 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2017/2018, tj. od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 10,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>