PGE Agencja Moody’s utrzymała rating dla PGE na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną – poinformowała PGE w komunikacie prasowym.>>>>  CCC Grupa CCC miała w trzecim kwartale 2018 roku 41,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 38,6 mln zł zysku netto rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.>>>>  CCC zawarło porozumienie term sheet przewidujące wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.a r.l oraz zbycie przez CCC wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH, podała spółka w opóźnionej informacji. >>>>  Powierzchnia sprzedaży Grupy CCC wyniosła 682,9 tys. m2 na koniec września br., co stanowi wzrost o 147 tys. m2 wobec końca ub.r., podała spółka. Na ten wzrost złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC (+ 58,9 tys. m2), oraz nabycie spółki: Karl Vogele AG – Szwajcaria (+ 88,13 tys. m2), podano także. >>>>  Eurocash Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 36,4 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 37 mln zł zysku. >>>>   Agora Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w 2018 roku do 6-8 proc. – podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka podniosła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku poza czasopismami. >>>>   Grupa Agora odnotowała w trzecim kwartale 2018 roku 17 mln zł zysku EBITDA, o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki wynikom sieci kin Helios, działalności w internecie oraz reklamie zewnętrznej – podała spółka w raporcie. Wynik grupy był wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 13,5 mln zł zysku. >>>>  Foodio Concepts, spółka z grupy Helios należącej do Agory, uruchomi trzy
pierwsze lokale gastronomiczne Papa Diego do końca bieżącego roku w
Libero w Katowicach, Forum w Gdańsku i galerii w Poznaniu, poinformował
prezes Agory Bartosz Hojka. >>>>  Agora uważa pierwsze wyniki konceptu premium Helios Dream za „obiecujące”, poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>   British Automotive Holding British Automotive Holding (BAH) sprzedał 314 samochodów w październiku (w tym 215 samochodów marki Land Rover i 99 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 45% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 41% r/r do 2 940 szt. >>>>  >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekEnea Enea odnotowała 584 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka.>>>>   Dino Polska  Dino Polska odnotowało 82,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 63,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Monnari Trade Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 22,1 mln zł i były wyższe o 2,79% r/r, podała spółka. >>>>   Ursus Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla sprawupadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ursusa i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023. >>>>   PEManagers Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych   Echo Investment Zarząd Echo Investment warunkowo wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018, podała spółka. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206,35 mln zł, tj. 0,5 zł na 1 akcję. >>>>   Work Service Work Service prowadzi negocjacje z obligatariuszami obligacji serii T, W i Y i chce zmiany daty wykupu tych obligacji – poinformował Work Service w komunikacie >>>>  PCC Rokita PCC Rokita odnotowała 53,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Impexmetal Impexmetal odnotował 57,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 43,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Global Cosmed Global Cosmed odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Capital Park Capital Park odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Mirbud Mirbud podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu w Stalowej Woli na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan Podstrefa Stalowa Wola, podał Mirbud. Wartość umowy wynosi 23 997 000 zł netto. >>>>  Arctic Paper Arctic Paper pracuje nad poprawą marż i planuje dalsze podwyżki cen w segmencie papieru, które mają zrekompensować wzrost cen celulozy – poinformowała spółka w komunikacie prasowym >>>>  Arctic Paper odnotował 25,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 21,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  QubicGames QubicGames odnotowało 1,06 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  QubicGames planuje wydać 10 nowych tytułów na konsolę Nintendo Switch do 31 stycznia 2019 r., podała spółka. >>>>    Grupa Żywiec  Guillaume Duverdier zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu Grupy Żywiec, podała spółka. Na jego następcę ma zostać zarekomendowany Francois-Xavier Mahot. >>>>  Celon Pharma Celon Pharma otrzymał od prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów – CPL304110, podała spółka. >>>>   Biuro Inwestycji Kapitałowych Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 2,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Baltona   Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 43,71 mln zł w październiku 2018 r. i były wyższe o 64% r/r, podała spółka. >>>>  Alior Bank Alior Bank nie prowadzi żadnych działań dotyczących przejęcia wydzielonej części Banku Ochrony Środowiska, poinformował wiceprezes Alior Banku Krzysztof Bachta.>>>>  Kruk   Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji Kruka potrwają od 25 do 36 listopada. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.), podał Kruk. >>>>