„Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco: a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły ok. 34 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku o ok. 17,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–kwiecień 2018 roku w tym segmencie wyniosła ok. 124,9 mln zł i była wyższa o około 16,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) – wyniosły ok. 18,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku o ok. 9,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–kwiecień 2018 roku w tym segmencie wyniosła ok. 77,4 mln zł i była wyższa o około 16,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie. Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w kwietniu 2018 r. przez grupę kapitałową wyniosła ok. 54,5 % i była niższa od marży osiągniętej w kwietniu 2017 r. o ok. 1,7 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-kwiecień 2018 wyniosła ok. 49,9% i była niższa o 1,7 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także. Spółka podała też, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 33,6 tys. m2 i była wyższa o 9,7% r/r.  Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji „operatora” marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r. (ISBnews)