Część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej, ograniczając negatywny wpływ dekoniunktury na wahania na rynku pracy, uważają ekonomiści Banku Peako.