Ponad połowa (57%) polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uważa, że grozi im zamknięcie działalności na stałe, w porównaniu z 38% w innych krajach europejskich i 39% w pozostałych częściach świata, wynika z raportu Banku Pekao i ITC. W kolejnych 12 miesiącach projekty inwestycyjne zamierza realizować jedynie 35% ankietowanych MŚP.