Roman Giertych poinformował, że „został złożony wniosek o wyłączenie p. Sokala z wszystkich prac dotyczących L. Czarneckiego i jego firm Idea Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A.,które mógłby podejmować jako prezes BFG”

#finanse #aferaknf #banki #neuropa