Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji grozi głębokim podziałem społeczeństwa, zaznaczy też nierówności, bo zamożne kobiety będą korzystały z możliwości, jakie są poza granicami kraju – ocenił w niedzielę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.