Finanse publiczne powinna ograniczać stabilizująca reguła wydatkowa, a nie konstytucyjny limit długu. Takiego zdania jest minister finansów Tadeusz Kościński. Ekonomiści mają jednak zupełnie odmienne zdanie. Finanse publiczne muszą być chronione przed rozdrapaniem przez polityków.