SGH zatrudnia najlepszych praktyków do uczenia studentów.

#humorobrazkowy #heheszki #studbaza #sgh #finanse #gospodarka #ekonomia #aferaknf #bekazpisu