Główny Urząd Statystyczny co miesiąc podaje informację o przeciętnym wynagrodzeniu brutto, budząc powszechną irytację Polaków. I co miesiąc wielu pracowników czuje się podobnie jak Adam Miałczyński z filmu „Dzień świra” podczas odbierania wypłaty. Jaka jest więc prawda o zarobkach nad…