psav zdjęcie główneOd 1 lutego Aleksander Grad zasiadał w radzie nadzorczej Tauronu. 10 lutego 2014 r. został delegowany z RN do zarządu Tauronu, natomiast 17 marca po upłynięciu trzyletniej kadencji, zmianie uległ zarząd spółki. W nowym składzie Grad został wiceprezesem ds. korporacyjnych. Ten zarząd Tauronu pracował do 1 października 2015 r., kiedy to trzech członków zostało odwołanych, a dwóch złożyło rezygnację. Powodem był konflikt z ministerstwem skarbu, kierowanym wówczas przez Andrzeja Czerwińskiego, wokół kopalni Brzeszcze. Zarząd Tauronu nie chciał przejąć kopalni na warunkach, jakich oczekiwało MSP.
„Super Express” informuje, że Grad zawarł umowę z Tauronem o zakazie konkurencji w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę. Według informacji gazety pod koniec 2015 r. ówczesny prezes spółki Jerzy Kurella podpisał bardzo korzystny dla Grada aneks do umowy o zakazie konkurencji.
Jak czytamy w artykule – aneks zawierał zapis, zgodnie z którym były pracodawca miał zobowiązać się do wypłaty jednorazowego odszkodowania w kwocie 560 tys. złotych (zamiast 12 transz wynoszących każdorazowo 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia). Został również skrócony okres czasu zakazu konkurencji dla Grada o sześć miesięcy.
„Niezwykle korzystne zapisy aneksu umożliwiły Aleksandrowi Gradowi objęcie już w lutym 2016 roku funkcji prezesa zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.” – informuje „SE”. Gazeta podaje również, że były wiceprezes Tauronu zachował także „roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 560 tys. zł od spółki”. Według informacji „SE” Tauron nie zgodził się zapłacić Gradowi – z tego powodu miał on złożyć pozew z żądaniem 75 tys. zł (z kwoty 560 tys. zł).
Biuro prasowe spółki poinformowało gazetę, że według nich „Tauron uważa pozew za bezzasadny” dodając, że „postępowanie sądowe w tej sprawie jest na wstępnym etapie i do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia spółka nie będzie komentowała sprawy”.>>> Czytaj też: „Księstwo Lubińskie” czy polska spółka globalna? Wojna o KGHM toczyła się od zawsze