Zysk operacyjny wyniósł 20,46 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,76 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 186,31 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 555,4 mln zł w porównaniu z 544,49 mln zł rok wcześniej. „Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku miało systematyczne rozszerzanie sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka) oraz wdrożenie nowych asortymentów grupy Premium. W okresie 9 miesięcy 2018 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 22,2% i była o 3,1 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Pomimo dużego wzrostu cen surowców na rynku w 2018 roku, spółce udało się utrzymać marżę brutto na sprzedaży na prawie niezmienionym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, dzięki przeprowadzeniu programu redukcji kosztów, optymalizacji procesów oraz poprawie struktury sprzedaży i weryfikacji oferty asortymentowej. Istotny wpływ na poziom marży brutto miał wzrost kosztów amortyzacji związany z zakończoną rozbudową zakładu w Ujeźdźcu Małym oraz zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych” – czytamy w raporcie.  Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 48.552 mln zł. i był o 3.874 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,7%. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego, Grupa przeprowadziła proces restrukturyzacji operacyjnej, którego efekty widać na poziomie marży EBITDA. Grupa wypracowała w okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 roku 11.037 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 2,0%, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,8 mln zł wobec 14,95 mln zł zysku rok wcześniej. Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. (ISBnews)