Tauron Polska Energia inwestuje ponad 500 mln zł rocznie w sieci dystrybucyjne na Śląsku.