psav zdjęcie główneW środę o godzinie 10.00 GUS poda flash CPI. W poprzednim miesiącu inflacja wyniosła 1,9 proc. rdr.
Mirosław Budzicki, strateg PKO BP spodziewa się spadku CPI w okolice 1,7-1,8 proc. rdr. Jego zdaniem mogłoby to wspierać dotychczasowe umiarkowane nastawienie RPP.
Natomiast analitycy Banku Pekao spodziewają się takiego samego odczytu jak we wrześniu.
„Szacujemy, że w październiku inflacja CPI wyniosła 1,9 proc. rdr, pozostając na takim samym poziomie jak we wrześniu. Wzrost cen był w dalszym ciągu generowany przede wszystkim przez wyższe ceny paliw, które w październiku nadal rosły w dwucyfrowym tempie” – napisano w raporcie.
W piątek o godzinie 9.00 Markit Economics opublikuje indeks PMI dla Polski. Mirosław Budzicki, strateg PKO BP uważa, że indeks może spaść poniżej 50 pkt. Indeks we wrześniu wyniósł 50,5 pkt.
„Biorąc pod uwagę relatywnie wysoką korelację koniunktury w Polsce z trendami dominującymi w Unii Europejskiej istnieje ryzyko negatywnego zaskoczenia PMI. Jest to o tyle istotne, że ostatni odczyt wyniósł 50,5, a ewentualny spadek indeksu mógłby oznaczać poziom niższy niż psychologiczne 50” – napisał Budzicki.
Podobnego zdania są ekonomiści Credit Agricole, którzy przewidują, że indeks PMI obniżył się do poziomu 49,9 pkt. ze względu na pogorszenie koniunktury w strefie euro.
„Materializacja takiego scenariusza będzie oddziaływała w kierunku osłabienia złotego i spadku rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej” – napisali.
WYNIKI ZA III KWARTAŁ
W tym tygodniu wyniki za trzeci kwartał opublikuje: Lotos (wtorek), mBank (wtorek), Santander (środa), Budimex (poniedziałek) i GPW (wtorek).
Konsensus PAP Biznes zakłada, że w III kwartale 2018 roku zysk netto Santander Bank Polska wyniesie 498,1 mln zł. Natomiast dla mBanku konsensus zakłada zysk netto na poziomie 293,3 mln zł.
Lotos we wstępnych przychodach za III kwartał podał, że skonsolidowany zysk EBITDA grupy w trzecim kwartale wyniósł 1,04 mld zł, a zysk operacyjny 0,87 mld zł. Według szacunków przychody Lotosu w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 8,34 mld zł.
Średnia prognoz siedmiu biur maklerskich zebranych przez PAP Biznes dla zysku EBITDA grupy Lotos wynosiła 1,07 mld zł, a średnia dla zysku operacyjnego – 0,87 mld zł.
Konsensus PAP Biznes dla Budimeksu zakłada zysk netto spółki na poziomie 9,6 mln zł.
******************************************
W UBIEGŁYM TYGODNIU
W ubiegłym tygodniu kurs EUR/PLN wzrósł o 0,4 proc., natomiast kurs USD/PLN zwyżkował o 1,3 proc.
Obligacje na przestrzeni tygodnia odnotowały spadki rentowności. Rentowności 2-letnich papierów spadły o 5 pb, 5-letnich o 13 pb, natomiast 10-letnich o 12 pb.
MF sprzedało w piątek obligacje OK0720, PS0424, WZ0524, WS0428, WZ0528 za łącznie 10 mld zł przy popycie 31,2 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
W ubiegłym tygodniu WIG20 oraz WIG spadły o odpowiednio: 5,2 proc. i 4,6 proc., a mWIG40 i sWIG80 zniżkowały o: 3,8 proc. oraz 2,2 proc.
W weekend wyniki opublikował Kruk.
Zysk netto Kruka w III kwartale wyniósł 89,9 mln zł, okazując się 6,2 proc. wyższy od konsensusu i analitycy oceniają, że wyniki spółki będą miały pozytywny wpływ na jej notowania.
Grupa CCC podała w piątek po sesji szacunki za III kwartał 2018 roku. EBITDA grupy wyniosła 40,6 mln zł (bez MSSF 16) wobec konsensusu 47,7 mln zł. Zgodnie z szacunkami, strata netto j. d. wyniosła w tym okresie 37 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 2,2 mln zł straty.
We wtorek GUS opublikował stopę bezrobocia we wrześniu, która wyniosła 5,7 proc. i okazała się zgodna z konsensusem PAP Biznes.