Heski Sąd Finansowy wstrzymał kontrolę polskiej firmy transportowej pod kątem przestrzegania niemieckich przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
Decyzją z 7 listopada br. (sygn.akt.: 7 V 476/18) Sąd Finansowy w Gießen (Hesja) wstrzymał kontrolę w polskiej firmie przewozowej pod kątem przestrzegania..