psav zdjęcie główne”Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy” – czytamy w komunikacie. Odcinek S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie stanowił część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane, podano również. Odcinek S19 Podgórze – Kamień, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne: – zadanie A – Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km) – zadanie B – Podgórze – Kamień (dł. ok. 10,5 km) – zadanie C – Kamień – Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km), przypomina GDDKiA. „Dzisiaj dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie B. 22 marca br. wybrano ofertę dla zadania C (konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., 234 491 646,18 zł, 34 miesiące). Wybór najkorzystniejszej oferty na ostatni odcinek (zadanie A) nastąpi w pierwszych dniach kwietnia br.” – podsumowano w materiale. >>> Polecamy: Autostrady w Polsce najdroższe w Europie? Sprawdzamy!