Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie umowy-zlecenia mają zostać oskładkowane. Minister zapewnia, że resort niedługo przedstawi projekt ustawy regulujący tę kwestię.