Portugalscy pacjenci chorzy na Covid-19 z powodu braku miejsc w rodzimych szpitalach będą kierowani do placówek medycznych w sąsiedniej Hiszpanii, wynika z deklaracji władz Portugalskiego Stowarzyszenia Lekarzy Intensywnej Terapii w Lizbonie.